bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจตรวจติดตามสุขภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนเพศสภาพจากผู้หญิงเป็นผู้ชาย

Package ID  

LAB21

 
7,000 THB
 
7,000 THB

Approximate cost in

 

 • การตรวจน้ำตาลในเลือด: FBG
 • ตรวจไขมันในเลือด: Chol, TG, LDL, HDL
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริค)
 • ตรวจการทำงานของไต: Creatinine & eGFR, BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ: AST, ALT, ALP, Total bilirubin, Direct bilirubin, Albumin, Globulin, Total protein, GGT
 • ตรวจระดับออร์โมน: Free Testosterone
 • ค่าแพทย์สาขา Pride Physician
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้านคลินิก Pride 
โทร 063-221-0957 หรือ 02-066-8888 และ 1378

แพ็กเกจตรวจติดตามสุขภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนเพศสภาพจากผู้หญิงเป็นผู้ชาย

 

เราตระหนักดีว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน คลินิก Pride จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การบริบาลกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัย การรักษาและการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เราได้ออกแบบการบริการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมที่จัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างเฉพาะบุคคลดังนี้

 • การตรวจสุขภาพก่อนผ่าตัดยืนยันเพศสภาพ (gender-affirming surgery)
 • การตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มที่ไม่ต้องการหรือยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนเพศสภาพแต่มีใจข้ามเพศ
 • การตรวจติดตามสุขภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนเพศสภาพ

 ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้าน Transgender medicine และแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการดูแลกลุ่มมีความหลากหลายทางเพศ ในสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญต่อการเป็นส่วนตัวและเคารพต่อความหลากหลาย ด้วยคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการทุกคน

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ออกแบบสำหรับติดตามสุขภาพของผู้ที่ได้เปลี่ยนเพศสภาพจากผู้หญิงเป็นผู้ชายโดยเฉพาะ ช่วยคัดกรองและป้องกันโรค รวมถึงตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศชายและอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฮอร์โมน โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้าน Transgender medicine และแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายการตรวจ free testosterone เพิ่มเติมจากแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไปคำแนะนำ
 • งดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ)       
 • วันที่มีนัดหมายให้นำประวัติการรักษาที่อื่น ๆ ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานปัจจุบันมาด้วย  เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางและค่าบริการทางพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาเหมาจ่ายนี้สามารถใช้กับ Self pay หรือบริษัทประกันที่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ 
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคาเหมาจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

 
Package Name : 

แพ็กเกจตรวจติดตามสุขภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนเพศสภาพจากผู้หญิงเป็นผู้ชาย

Package ID : 

LAB21

7,000 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจตรวจติดตามสุขภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนเพศสภาพจากผู้หญิงเป็นผู้ชาย

 

เราตระหนักดีว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน คลินิก Pride จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การบริบาลกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัย การรักษาและการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เราได้ออกแบบการบริการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมที่จัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างเฉพาะบุคคลดังนี้

 • การตรวจสุขภาพก่อนผ่าตัดยืนยันเพศสภาพ (gender-affirming surgery)
 • การตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มที่ไม่ต้องการหรือยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนเพศสภาพแต่มีใจข้ามเพศ
 • การตรวจติดตามสุขภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนเพศสภาพ

 ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้าน Transgender medicine และแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการดูแลกลุ่มมีความหลากหลายทางเพศ ในสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญต่อการเป็นส่วนตัวและเคารพต่อความหลากหลาย ด้วยคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการทุกคน

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ออกแบบสำหรับติดตามสุขภาพของผู้ที่ได้เปลี่ยนเพศสภาพจากผู้หญิงเป็นผู้ชายโดยเฉพาะ ช่วยคัดกรองและป้องกันโรค รวมถึงตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศชายและอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฮอร์โมน โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้าน Transgender medicine และแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายการตรวจ free testosterone เพิ่มเติมจากแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไปคำแนะนำ
 • งดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ)       
 • วันที่มีนัดหมายให้นำประวัติการรักษาที่อื่น ๆ ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานปัจจุบันมาด้วย

 

 • การตรวจน้ำตาลในเลือด: FBG
 • ตรวจไขมันในเลือด: Chol, TG, LDL, HDL
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริค)
 • ตรวจการทำงานของไต: Creatinine & eGFR, BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ: AST, ALT, ALP, Total bilirubin, Direct bilirubin, Albumin, Globulin, Total protein, GGT
 • ตรวจระดับออร์โมน: Free Testosterone
 • ค่าแพทย์สาขา Pride Physician
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้านคลินิก Pride 
โทร 063-221-0957 หรือ 02-066-8888 และ 1378  เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางและค่าบริการทางพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาเหมาจ่ายนี้สามารถใช้กับ Self pay หรือบริษัทประกันที่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ 
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคาเหมาจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ