bih.button.backtotop.text
Package Name  

Silver Age Health Screening

Package ID  

MED12

 
36,000 THB
 
36,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์สาขา Geriatric, Eye และ Cardiology
 • ค่าแพทย์สาขา Radiology, Cardiac Investigation, and Audiometry
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • การตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไปและโรคผู้สูงอายุโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมผู้สูงอายุ
 • การตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • การตรวจน้ำตาลในเลือด
  • FBG
  • HbA1C
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • Cholesteral
  • Tryglyceride
  • LDL
  • HDL
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริค)
 • ตรวจการทำงานของไต:
  • Microalbumin/Creatinine Ratio (Random Urine)
  • Creatinine and eGFR *
  • BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ:
  • ​SGOT (AST) and SGPT (ALT)
  • Alkaline Phosphatase (ALP)
  • Total Bilirubin, Direct bilirubin, Albumin, Globulin
  • Total protein, GGT
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ - TSH and Free T4
 • ตรวจหามะเร็ง:
  • สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
  • สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจระดับวิตามินบี 12 ( Vitamin B12 )
 • ตรวจระดับวิตามินดี ( 25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี LC-MS/MS )
 • ตรวจระดับแคลเซียม, โซเดียม และโพแทสเซียม
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ตรวจความหนาแน่นกระดูกช่วงกระดูกสันหลังส่วนเอวและสะโพก 
 • ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 
 • ตรวจตา (วัดความสามารถในการมองเห็น วัดความดันลูกตา การตรวจตาด้วยเครื่อง OCT , CLARUS) ณ ศูนย์จักษุ
 • ตรวจการได้ยิน
 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์กลับบ้าน
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ


New Life Healthy Aging Clinic
เวลาทำการ 
วันจันทร์-วันศุกร์: 07:00 น. - 20:00 น. 
วันเสาร์ 07:00 น. - 19:30 น.
วันอาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

ทำนัดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888
แพ็คเก็จตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อายุ 55 ปีขึ้นไป) 
การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนกว่าผู้ป่วยทั่วไป แต่ผู้ป่วยมักเข้าใจผิดว่าเป็นการเสื่อมสภาพตามวัย การตรวจสุขภาพประจำปีโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมผู้สูงอายุ จะช่วยประเมินภาวะที่มักพบในผู้สูงอายุ เช่น เรื่องความทรงจำ ,ภาวะอารมณ์ , การเดิน , การทรงตัว และ กิจกรรมต่างๆ ประจำวัน เพื่อนำไปสู่การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและการวางแผนการดูแลสุขภาพในระยะยาว 


“การป้องกัน คือ การรักษาที่ดีที่สุด” การคัดกรองและการป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีและได้รับการรักษาที่รวดเร็ว


คำแนะนำ
 • กรุณางดน้ำหรืออาหาร 12 ชั่วโมง
 • กรุณานำยาและอาหารเสริมที่รับประทานและประวัติการรักษาที่ผ่านมาในวันตรวจเงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2565
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
   
Package Name : 

Silver Age Health Screening

Package ID : 

MED12

36,000 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็คเก็จตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อายุ 55 ปีขึ้นไป) 
การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนกว่าผู้ป่วยทั่วไป แต่ผู้ป่วยมักเข้าใจผิดว่าเป็นการเสื่อมสภาพตามวัย การตรวจสุขภาพประจำปีโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมผู้สูงอายุ จะช่วยประเมินภาวะที่มักพบในผู้สูงอายุ เช่น เรื่องความทรงจำ ,ภาวะอารมณ์ , การเดิน , การทรงตัว และ กิจกรรมต่างๆ ประจำวัน เพื่อนำไปสู่การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและการวางแผนการดูแลสุขภาพในระยะยาว 


“การป้องกัน คือ การรักษาที่ดีที่สุด” การคัดกรองและการป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีและได้รับการรักษาที่รวดเร็ว


คำแนะนำ
 • กรุณางดน้ำหรืออาหาร 12 ชั่วโมง
 • กรุณานำยาและอาหารเสริมที่รับประทานและประวัติการรักษาที่ผ่านมาในวันตรวจ
 • ค่าแพทย์สาขา Geriatric, Eye และ Cardiology
 • ค่าแพทย์สาขา Radiology, Cardiac Investigation, and Audiometry
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • การตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไปและโรคผู้สูงอายุโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมผู้สูงอายุ
 • การตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • การตรวจน้ำตาลในเลือด
  • FBG
  • HbA1C
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • Cholesteral
  • Tryglyceride
  • LDL
  • HDL
 • ตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริค)
 • ตรวจการทำงานของไต:
  • Microalbumin/Creatinine Ratio (Random Urine)
  • Creatinine and eGFR *
  • BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ:
  • ​SGOT (AST) and SGPT (ALT)
  • Alkaline Phosphatase (ALP)
  • Total Bilirubin, Direct bilirubin, Albumin, Globulin
  • Total protein, GGT
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ - TSH and Free T4
 • ตรวจหามะเร็ง:
  • สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
  • สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจระดับวิตามินบี 12 ( Vitamin B12 )
 • ตรวจระดับวิตามินดี ( 25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี LC-MS/MS )
 • ตรวจระดับแคลเซียม, โซเดียม และโพแทสเซียม
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ตรวจความหนาแน่นกระดูกช่วงกระดูกสันหลังส่วนเอวและสะโพก 
 • ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 
 • ตรวจตา (วัดความสามารถในการมองเห็น วัดความดันลูกตา การตรวจตาด้วยเครื่อง OCT , CLARUS) ณ ศูนย์จักษุ
 • ตรวจการได้ยิน
 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์กลับบ้าน
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ


New Life Healthy Aging Clinic
เวลาทำการ 
วันจันทร์-วันศุกร์: 07:00 น. - 20:00 น. 
วันเสาร์ 07:00 น. - 19:30 น.
วันอาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

ทำนัดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2565
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า