bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจตรวจสุขภาพในเด็กวัยเรียน (อายุ 6-11 ปี)

Package ID  

PED10

 
8,900 THB
 
8,900 THB

Approximate cost in

 • การตรวจการเจริญเติบโต 
 • การตรวจช่องปากและฟัน
 • การตรวจตา
 • การตรวจเลือด (CBC , Iron&TIBC )
 • การตรวจหาปริมาณวิตามินดี
 • การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
 • การตรวจการทำงานของตับ
 • การตรวจการทำงานของไต
 • การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • การตรวจปัสสาวะ
 • ค่าแพทย์เด็ก
 • ค่าทันตแพทย์
 • ค่าจักษุแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 17 ด้านเหนือ อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
คลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพในเด็กวัยเรียน (อายุ 6-11 ปี)


เด็กควรได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อแรกเกิด อายุ 2, 4, 6, 9 และ 12 เดือน ทุก 6 เดือนจนถึงอายุ 3 ปี และทุกปี
 
 • คุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบพัฒนาการเจริญเติบโตของลูก
 • ลูกมีความสามารถด้านต่างๆ สมวัยหรือไม่ ควรเลี้ยงดูอย่างไร ลูกจึงจะมีพัฒนาการที่ดีสมวัย
 • นมและอาหารที่ให้ลูกเหมาะสมดีหรือไม่ ต่อไปต้องเพิ่มหรือปรับวิธีการรับประทานอาหารอย่างไร
 • ลูกได้รับวัคซีนและมีการบันทึกประวัติการรับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพครบถ้วนหรือไม่ หลังได้รับวัคซีนจะมีอาการไข้หรืออาการแทรกซ้อนอย่างไร
 • ลูกมีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่ ควรทำอย่างไรต่อไป
 • มีคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การดูแลฟัน และการอบรมเลี้ยงดู

เด็กวัยเรียน อายุ 6-11 ปี เป็นช่วงวัยที่การเจริญเติบโตของร่างกายและการพัฒนาในการเรียนรู้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การคัดกรองสุขภาพในเรื่องความสมบูรณ์ในการเจริญเติบโต ได้แก่ระดับ Vitamin D และการทำงานของต่อมไทรอยด์ รวมไปถึงการค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายที่ไม่อาจประเมินได้ด้วยเพียงการตรวจร่างกายทั่วไป เช่น การทำงานของตับ ไต และระดับน้ำตาลในเลือด จึงเป็นการนำไปสู่การร่วมกันวางแผนการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล และเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีหากตรวจพบความผิดปกติ


ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 • ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-0113785 , 02-0113791
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพในเด็กวัยเรียน (อายุ 6-11 ปี)

Package ID : 

PED10

8,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพในเด็กวัยเรียน (อายุ 6-11 ปี)


เด็กควรได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อแรกเกิด อายุ 2, 4, 6, 9 และ 12 เดือน ทุก 6 เดือนจนถึงอายุ 3 ปี และทุกปี
 
 • คุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบพัฒนาการเจริญเติบโตของลูก
 • ลูกมีความสามารถด้านต่างๆ สมวัยหรือไม่ ควรเลี้ยงดูอย่างไร ลูกจึงจะมีพัฒนาการที่ดีสมวัย
 • นมและอาหารที่ให้ลูกเหมาะสมดีหรือไม่ ต่อไปต้องเพิ่มหรือปรับวิธีการรับประทานอาหารอย่างไร
 • ลูกได้รับวัคซีนและมีการบันทึกประวัติการรับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพครบถ้วนหรือไม่ หลังได้รับวัคซีนจะมีอาการไข้หรืออาการแทรกซ้อนอย่างไร
 • ลูกมีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่ ควรทำอย่างไรต่อไป
 • มีคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การดูแลฟัน และการอบรมเลี้ยงดู

เด็กวัยเรียน อายุ 6-11 ปี เป็นช่วงวัยที่การเจริญเติบโตของร่างกายและการพัฒนาในการเรียนรู้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การคัดกรองสุขภาพในเรื่องความสมบูรณ์ในการเจริญเติบโต ได้แก่ระดับ Vitamin D และการทำงานของต่อมไทรอยด์ รวมไปถึงการค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายที่ไม่อาจประเมินได้ด้วยเพียงการตรวจร่างกายทั่วไป เช่น การทำงานของตับ ไต และระดับน้ำตาลในเลือด จึงเป็นการนำไปสู่การร่วมกันวางแผนการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล และเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีหากตรวจพบความผิดปกติ


ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 
 • การตรวจการเจริญเติบโต 
 • การตรวจช่องปากและฟัน
 • การตรวจตา
 • การตรวจเลือด (CBC , Iron&TIBC )
 • การตรวจหาปริมาณวิตามินดี
 • การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
 • การตรวจการทำงานของตับ
 • การตรวจการทำงานของไต
 • การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • การตรวจปัสสาวะ
 • ค่าแพทย์เด็ก
 • ค่าทันตแพทย์
 • ค่าจักษุแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 17 ด้านเหนือ อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
คลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
 


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 • ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-0113785 , 02-0113791
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ