bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจโภชนพันธุศาสตร์

Package ID  

VTL418

 
6,500 THB
 
6,500 THB

Approximate cost in

โภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomics)

โภชนพันธุศาสตร์ หรือ Nutrigenomics เป็นการนำเอาเทคโนโลยีการตรวจ DNA มาประยุกต์เข้ากับการดูแลสุขภาพ เพื่อใช้จัดการโภชนาการ และ วางแผนการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เป้าหมายของเราคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณ โดยคุณสามารถวิเคราะห์และดูแลสุขภาพด้วยข้อมูลที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้
 • รูปร่างและน้ำหนัก
 • ความสามารถในการลดน้ำหนัก
 • ความอยากอาหารและพฤติกรรมการกิน
 • การจัดเก็บและประมวลผลไขมันในอาหาร
 • แนวโน้มระดับคอเลสเตอรอลที่ผิดปกติ
 • แนวโน้มการอักเสบที่เป็นผลมาจากความต้องการอาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ความต้องการวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารอื่น ๆ 
 • ความไวต่อรสอาหารและเครื่องดื่ม
 • ความแข็งแกร่งเวลาพักฟื้นและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย


 

 

เงื่อนไขในการให้บริการ :

 •  รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 • ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และ สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8899 หรืออีเมล [email protected]


คำแนะนำ

​งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) งดการสูบบุหรี่ งดการแปรงฟันหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง
Package Name : 

การตรวจโภชนพันธุศาสตร์

Package ID : 

VTL418

6,500 THB
Regular Price

Approximate cost in :

โภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomics)

โภชนพันธุศาสตร์ หรือ Nutrigenomics เป็นการนำเอาเทคโนโลยีการตรวจ DNA มาประยุกต์เข้ากับการดูแลสุขภาพ เพื่อใช้จัดการโภชนาการ และ วางแผนการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เป้าหมายของเราคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณ โดยคุณสามารถวิเคราะห์และดูแลสุขภาพด้วยข้อมูลที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้
 • รูปร่างและน้ำหนัก
 • ความสามารถในการลดน้ำหนัก
 • ความอยากอาหารและพฤติกรรมการกิน
 • การจัดเก็บและประมวลผลไขมันในอาหาร
 • แนวโน้มระดับคอเลสเตอรอลที่ผิดปกติ
 • แนวโน้มการอักเสบที่เป็นผลมาจากความต้องการอาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ความต้องการวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารอื่น ๆ 
 • ความไวต่อรสอาหารและเครื่องดื่ม
 • ความแข็งแกร่งเวลาพักฟื้นและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย


 

 

เงื่อนไขในการให้บริการ :

 •  รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 • ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และ สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8899 หรืออีเมล info[email protected]


คำแนะนำ

​งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) งดการสูบบุหรี่ งดการแปรงฟันหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง