bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจยีนเพื่อปรับยา

Package ID  

LAB27

 
6,930 THB
 
6,930 THB

Approximate cost in

 • ค่าเภสัชกรให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • CYP2D6 gene
 • CYP2C19 gene
 • CYP2C9 gene
 • VKORC1 gene
 • CYP1A2 gene
 • CYP3A4 gene
 • CYP3A5 gene
 • SLCO1B1 gene
 • OPRM1 gene
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ


คลิก อ่านรายละเอียด รายการยาที่ครอบคลุมการตรวจ 9 ยีนปรับยา


คลิก อ่านรายละเอียด เปรียบเทียบระหว่าง แพ็กเกจตรวจยีนเพื่อปรับยา vs. โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยา vs. โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยาแบบครบสมบูรณ์

แพ็กเกจตรวจยีนเพื่อปรับยา

 • เพื่อตรวจการตอบสนองของยาแต่ละบุคคล
 • เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกยาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ป่วย
 • ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงจากยา
การตรวจพันธุกรรมยา เป็นการตรวจระดับพันธุกรรมซึ่งช่วยทำนายการตอบสนองของร่างกายต่อยา ผลการตรวจช่วยให้แพทย์สามารถเลือกยาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ ลดเวลาการลองผิดลองถูก และลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาลง 
 
การตรวจพันธุกรรมยา เป็นการตรวจ 9 ยีน ที่ครอบคลุมยากว่า 140 ชนิด ซึ่งใช้ในการรักษาโรคและ อาการดังต่อไปนี้ 
 • ยารักษาอาการภูมิแพ้
 • ยาแก้ปวด 
 • ยาละลายลิ่มเลือด 
 • ยาลดไขมันในเลือด 
 • ยารักษาโรคหัวใจ 
 • ยากดภูมิคุ้มกัน 
 • ยารักษาการติดเชื้อ 
 • ยารักษามะเร็ง 
 • ยารักษาโรคกระเพาะ 
 • ยาจิตเวช 
 • ยานอนหลับ 

 

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ใช้ยาประจำหรือวางแผนการใช้ยา 
 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวและใช้ยาหลายรายการ 
 3. บุคคลทั่วไปที่ต้องการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง และเลือกใช้ยาได้อย่างแม่นยำ 

 

หมายเหตุ

 1. ราคานี้รวมค่าให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์  แต่ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 4. งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) งดการสูบบุหรี่ งดการแปรงฟันหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง
 5. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการได้ที่ ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
  (โทรนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 02-011-4890-1 ทุกวันเวลา 8:00 - 18:00 น.)
 6. กรณีที่เลือกเก็บตัวอย่างเองนอกโรงพยาบาล ชุดเก็บตัวอย่างจะถูกจัดส่งภายในประเทศเท่านั้น
 7. กรุณานำรายการยาปัจจุบันของคุณเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
 8. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 9. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

การตรวจยีนเพื่อปรับยา

Package ID : 

LAB27

6,930 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจตรวจยีนเพื่อปรับยา

 • เพื่อตรวจการตอบสนองของยาแต่ละบุคคล
 • เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกยาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ป่วย
 • ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงจากยา
การตรวจพันธุกรรมยา เป็นการตรวจระดับพันธุกรรมซึ่งช่วยทำนายการตอบสนองของร่างกายต่อยา ผลการตรวจช่วยให้แพทย์สามารถเลือกยาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ ลดเวลาการลองผิดลองถูก และลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาลง 
 
การตรวจพันธุกรรมยา เป็นการตรวจ 9 ยีน ที่ครอบคลุมยากว่า 140 ชนิด ซึ่งใช้ในการรักษาโรคและ อาการดังต่อไปนี้ 
 • ยารักษาอาการภูมิแพ้
 • ยาแก้ปวด 
 • ยาละลายลิ่มเลือด 
 • ยาลดไขมันในเลือด 
 • ยารักษาโรคหัวใจ 
 • ยากดภูมิคุ้มกัน 
 • ยารักษาการติดเชื้อ 
 • ยารักษามะเร็ง 
 • ยารักษาโรคกระเพาะ 
 • ยาจิตเวช 
 • ยานอนหลับ 

 

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ใช้ยาประจำหรือวางแผนการใช้ยา 
 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวและใช้ยาหลายรายการ 
 3. บุคคลทั่วไปที่ต้องการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง และเลือกใช้ยาได้อย่างแม่นยำ 
 • ค่าเภสัชกรให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • CYP2D6 gene
 • CYP2C19 gene
 • CYP2C9 gene
 • VKORC1 gene
 • CYP1A2 gene
 • CYP3A4 gene
 • CYP3A5 gene
 • SLCO1B1 gene
 • OPRM1 gene
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ


คลิก อ่านรายละเอียด รายการยาที่ครอบคลุมการตรวจ 9 ยีนปรับยา


คลิก อ่านรายละเอียด เปรียบเทียบระหว่าง แพ็กเกจตรวจยีนเพื่อปรับยา vs. โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยา vs. โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยาแบบครบสมบูรณ์

 

หมายเหตุ

 1. ราคานี้รวมค่าให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์  แต่ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 4. งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) งดการสูบบุหรี่ งดการแปรงฟันหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง
 5. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการได้ที่ ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
  (โทรนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 02-011-4890-1 ทุกวันเวลา 8:00 - 18:00 น.)
 6. กรณีที่เลือกเก็บตัวอย่างเองนอกโรงพยาบาล ชุดเก็บตัวอย่างจะถูกจัดส่งภายในประเทศเท่านั้น
 7. กรุณานำรายการยาปัจจุบันของคุณเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
 8. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 9. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง