bih.button.backtotop.text
Package Name  

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่

Package ID  

VTL440

 
11,500 THB
 
11,500 THB

Approximate cost in

 • 1 session

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ สามารถรักษามะเร็งได้อย่างไร

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ คือการใช้คลื่นกำเนิดความร้อน เช่น คลื่นวิทยุ ทำให้เกิดความร้อนเฉพาะจุด ในตำแหน่งที่เป็นที่อยู่ของก้อนมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง รวมทั้งหลอดเลือดเล็กๆโดยรอบที่เข้ามาหล่อเลี้ยงก้อนมะเร็ง 

การบำบัดด้วยความร้อนเฉพาะที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้สามารถทำลาย และต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ หลักการคล้ายกับเมื่อร่างกายติดเชื้อไวรัส, รา หรือ แบคทีเรีย แล้วมีกระบวนการอักเสบก่อให้เกิดไข้ เพื่อกระตุ้น และดึงดูดเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเข้ามาทำลายสิ่งแปลกปลอมนั่นเอง
 

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ สามารถทำร่วมกับการรักษามะเร็งด้วยวิธีการอื่นได้หรือไม่ 

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่สามารถทำร่วมกับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และการฉายรังสีรักษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดและรังสีรักษาอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนไข้บางรายที่จำเป็นต้องได้ยาเคมีบำบัดปริมาณน้อย สามารถเห็นผลการักษาที่ดีได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดขนาดของก้อนมะเร็งอีกด้วย 
 

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่มีขั้นตอนอย่างไร 

คนไข้จะนอนลงบนเตียงที่จัดเตรียมไว้ให้ แพทย์จะทำการวางตำแหน่งหัวกำเนิดคลื่นวิทยุด้านบนและล่าง ของ ตำแหน่งของก้อนมะเร็ง จากนั้นแพทย์จะเป็นคนป้อนคำสั่งในการกำหนดจำนวนพลังงานที่เหมาะสมต่อความต้องการใช้เพื่อการรักษา ระหว่างการรักษาจะมีพยาบาลคอยดูแล และสังเกตอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

ผลข้างเคียงที่สามารถพบได้บ่อย คือ ปวดหรือแสบร้อนบริเวณผิวหนังในตำแหน่งที่วางอุปกรณ์ และบริเวณใกล้เคียง โดยอาการจะดีขึ้นในระยะเวลาต่อมา อาการกล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทโดนทำลายบริเวณที่ทำการรักษาสามารถเกิดขึ้นได้ แต่พบได้น้อยมาก

 

สถานที่ติดต่อ 

 1. สามารถทำนัดเพื่อเข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการ ที่คลินิกเวชกรรมมะเร็งแบบบูรณาการ เอสเพอรานซ์ ชั้น 11 ตึกบำรุงราษฎร์ทาวเวอร์ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08:00 - 16:00 น.
 2. ผู้ป่วยจะต้องเตรียมเอกสารประวัติการรักษา รวมถึงประวัติผลการวินิจฉัย และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้แพทย์สามารถประเมินว่าคุณเหมาะสมที่จะเข้ารับการบำบัดด้วยความร้อนเฉพาะที่หรือไม่
 3. กรุณาแจ้งแพทย์ทุกครั้งหากท่านมีโรคประจำตัว หรือกำลังรับประทานยา สมุนไพร และอาหารเสริม

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ที่คลินิกรักษามะเร็งแบบูรณาการเอสเพอรานซ์ ชั้น 11 อาคาร BI Tower
 2. กรณีรับการบริการครั้งแรก จำเป็นต้องตรวจร่างกายและรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน โดยเอสเพอรานซ์จะคืนเงินเต็มจำนวนหากไม่สามารถทำหัตถการได้
 3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 4. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 5. เอสเพอรานซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-5588 หรืออีเมล [email protected]
Package Name : 

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่

Package ID : 

VTL440

11,500 THB
Regular Price

Approximate cost in :

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ สามารถรักษามะเร็งได้อย่างไร

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ คือการใช้คลื่นกำเนิดความร้อน เช่น คลื่นวิทยุ ทำให้เกิดความร้อนเฉพาะจุด ในตำแหน่งที่เป็นที่อยู่ของก้อนมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง รวมทั้งหลอดเลือดเล็กๆโดยรอบที่เข้ามาหล่อเลี้ยงก้อนมะเร็ง 

การบำบัดด้วยความร้อนเฉพาะที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้สามารถทำลาย และต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ หลักการคล้ายกับเมื่อร่างกายติดเชื้อไวรัส, รา หรือ แบคทีเรีย แล้วมีกระบวนการอักเสบก่อให้เกิดไข้ เพื่อกระตุ้น และดึงดูดเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเข้ามาทำลายสิ่งแปลกปลอมนั่นเอง
 

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ สามารถทำร่วมกับการรักษามะเร็งด้วยวิธีการอื่นได้หรือไม่ 

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่สามารถทำร่วมกับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และการฉายรังสีรักษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดและรังสีรักษาอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนไข้บางรายที่จำเป็นต้องได้ยาเคมีบำบัดปริมาณน้อย สามารถเห็นผลการักษาที่ดีได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดขนาดของก้อนมะเร็งอีกด้วย 
 

การใช้ความร้อนทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่มีขั้นตอนอย่างไร 

คนไข้จะนอนลงบนเตียงที่จัดเตรียมไว้ให้ แพทย์จะทำการวางตำแหน่งหัวกำเนิดคลื่นวิทยุด้านบนและล่าง ของ ตำแหน่งของก้อนมะเร็ง จากนั้นแพทย์จะเป็นคนป้อนคำสั่งในการกำหนดจำนวนพลังงานที่เหมาะสมต่อความต้องการใช้เพื่อการรักษา ระหว่างการรักษาจะมีพยาบาลคอยดูแล และสังเกตอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

ผลข้างเคียงที่สามารถพบได้บ่อย คือ ปวดหรือแสบร้อนบริเวณผิวหนังในตำแหน่งที่วางอุปกรณ์ และบริเวณใกล้เคียง โดยอาการจะดีขึ้นในระยะเวลาต่อมา อาการกล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทโดนทำลายบริเวณที่ทำการรักษาสามารถเกิดขึ้นได้ แต่พบได้น้อยมาก

 

สถานที่ติดต่อ 

 1. สามารถทำนัดเพื่อเข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการ ที่คลินิกเวชกรรมมะเร็งแบบบูรณาการ เอสเพอรานซ์ ชั้น 11 ตึกบำรุงราษฎร์ทาวเวอร์ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08:00 - 16:00 น.
 2. ผู้ป่วยจะต้องเตรียมเอกสารประวัติการรักษา รวมถึงประวัติผลการวินิจฉัย และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้แพทย์สามารถประเมินว่าคุณเหมาะสมที่จะเข้ารับการบำบัดด้วยความร้อนเฉพาะที่หรือไม่
 3. กรุณาแจ้งแพทย์ทุกครั้งหากท่านมีโรคประจำตัว หรือกำลังรับประทานยา สมุนไพร และอาหารเสริม
 • 1 session

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ที่คลินิกรักษามะเร็งแบบูรณาการเอสเพอรานซ์ ชั้น 11 อาคาร BI Tower
 2. กรณีรับการบริการครั้งแรก จำเป็นต้องตรวจร่างกายและรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน โดยเอสเพอรานซ์จะคืนเงินเต็มจำนวนหากไม่สามารถทำหัตถการได้
 3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 4. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 5. เอสเพอรานซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-5588 หรืออีเมล [email protected]