bih.button.backtotop.text
Package Name  

การรักษาสายตายาวตามวัยด้วยเทคโนโลยี FemtoLASIK PRESBYOND

Package ID  

IPDEYE41

 
0 THB
 
99,000 THB

Approximate cost in

 • รวมค่าแพทย์ผู้ทําการผ่าตัด สำหรับทำหัตถการ เท่านั้น
 • ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการทางการพยาบาล สำหรับการผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทําผ่าตัด
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทําผ่าตัดและนำกลับบางส่วนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์จักษุ
อาคาร A ชั้น 11
เวลา 8.00-18.00 น.
โทร 02 011 3885-6, 02 011 3891
Hot line tel. 061-3984709  (เวลา 8.00 – 20.00 น.)
 
การรักษาสายตายาวตามวัยด้วยเทคโนโลยี FemtoLASIK PRESBYOND

FemtoLASIK PRESBYOND คืออะไร
เฟมโตเลสิกเป็นการทำเลสิกโดยใช้เฟมโตเซกกันเลเซอร์ในการสร้างฝากระจกตาแทนการใช้ใบมีด ทำให้การสร้างฝากระจกตามีความอ่อนโยนและแม่นยำกว่าการใช้ใบมีด เฟมโตเลสิกสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาสายตายาวตามวัยได้ด้วยโปรแกรม PRESBYOND laser blended vision เพื่อเพิ่มความโค้งกระจกตาให้มีความยาวโฟกัสมากขึ้น โดยจักษุแพทย์จะใช้เลเซอร์แก้ไขความโค้งของกระจกตาทั้งสองข้างให้ไม่เท่ากันเล็กน้อย ตาข้างที่ถนัดปรับให้มองระยะไกลได้ดีและมองระยะกลางได้ ตาข้างที่ไม่ถนัดปรับให้มองใกล้ได้ดีและมองระยะกลางได้ ช่วยให้สามารถมองเห็นเวลาอ่านหนังสือหรือขับรถโดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นตาเหมาะกับใครบ้าง
 • ผู้ที่สายตายาวตามวัยและสายตายาวแต่กำเนิดที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี นอกจากนี้ยังสามารถใช้รักษาสายตาสั้นและสายตาเอียงไปพร้อมกันได้
 • ควรมีสายตาสั้นหรือยาวไม่เกิน 6 ไดออปเตอร์
 • กระจกตาหนาและแข็งแรงพอ
 • ไม่มีภาวะโรคตาอื่นๆที่มีผลต่อการมองเห็น เช่น โรคทางจอประสาทตา หรือ ภาวะตาแห้งอย่างรุนแรง
 • ไม่มีโรคที่มีผลต่อการสมานของแผล เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมความดันได้ไม่ดีหรือโรครูมาตอยด์


ขั้นตอนในการรักษามีอะไรบ้าง
ก่อนเริ่มทำการการผ่าตัด จักษุแพทย์จำเป็นต้องตรวจประเมินสภาพสายตาอย่างละเอียด เพื่อทดสอบการมองเห็น ผิวกระจกตา และตรวจสภาพจอประสาทตาอย่างละเอียด หลังจากตรวจสภาพสายตาแล้วในวันผ่าตัดจักษุแพทย์จะหยอดยาปฏิชีวนะและยาชาลงไปที่ตา ใส่อุปกรณ์ช่วยเปิดตาเพื่อป้องกันการกระพริบตาและให้ผู้ป่วยเพ่งมองที่จุดเดียวเพื่อให้ตานิ่งมากที่สุด ก่อนทำการยิงเลเซอร์เพื่อแยกชั้นกระจกตา  
หลังจากนั้นแพทย์จะเปิดฝากระจกตาออกและใช้เลเซอร์ปรับแต่งกระจกตาที่ถูกแยกไว้ให้มีความโค้งที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เมื่อปรับแต่งกระจกตาเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะปิดฝากระจกตากลับเข้าที่เดิม การผ่าตัดแก้ไขสายตาทั้งสองข้างใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 30 นาที

ระหว่างการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจรู้สึกมีแรงกดทับเพียงเล็กน้อยและไม่รู้สึกเจ็บปวด

หลังการผ่าตัด แพทย์จะให้ผู้ป่วยพักรอดูอาการก่อนกลับบ้านและกลับมาพบแพทย์อีกครั้งในวันรุ่งขึ้น  ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในวันรุ่งขึ้น อาจมีอาการไวต่อแสงได้บ้าง 24-48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจตา การตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด
 • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ในการตรวจประเมินสายตาก่อนการผ่าตัด
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ follow-up ค่ายา หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • แพทย์ผ่าตัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้แพ็กเกจสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

การรักษาสายตายาวตามวัยด้วยเทคโนโลยี FemtoLASIK PRESBYOND

Package ID : 

IPDEYE41

0 THB
Regular Price Regular Price 99,000 THB

Approximate cost in :

การรักษาสายตายาวตามวัยด้วยเทคโนโลยี FemtoLASIK PRESBYOND

FemtoLASIK PRESBYOND คืออะไร
เฟมโตเลสิกเป็นการทำเลสิกโดยใช้เฟมโตเซกกันเลเซอร์ในการสร้างฝากระจกตาแทนการใช้ใบมีด ทำให้การสร้างฝากระจกตามีความอ่อนโยนและแม่นยำกว่าการใช้ใบมีด เฟมโตเลสิกสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาสายตายาวตามวัยได้ด้วยโปรแกรม PRESBYOND laser blended vision เพื่อเพิ่มความโค้งกระจกตาให้มีความยาวโฟกัสมากขึ้น โดยจักษุแพทย์จะใช้เลเซอร์แก้ไขความโค้งของกระจกตาทั้งสองข้างให้ไม่เท่ากันเล็กน้อย ตาข้างที่ถนัดปรับให้มองระยะไกลได้ดีและมองระยะกลางได้ ตาข้างที่ไม่ถนัดปรับให้มองใกล้ได้ดีและมองระยะกลางได้ ช่วยให้สามารถมองเห็นเวลาอ่านหนังสือหรือขับรถโดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นตาเหมาะกับใครบ้าง
 • ผู้ที่สายตายาวตามวัยและสายตายาวแต่กำเนิดที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี นอกจากนี้ยังสามารถใช้รักษาสายตาสั้นและสายตาเอียงไปพร้อมกันได้
 • ควรมีสายตาสั้นหรือยาวไม่เกิน 6 ไดออปเตอร์
 • กระจกตาหนาและแข็งแรงพอ
 • ไม่มีภาวะโรคตาอื่นๆที่มีผลต่อการมองเห็น เช่น โรคทางจอประสาทตา หรือ ภาวะตาแห้งอย่างรุนแรง
 • ไม่มีโรคที่มีผลต่อการสมานของแผล เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมความดันได้ไม่ดีหรือโรครูมาตอยด์


ขั้นตอนในการรักษามีอะไรบ้าง
ก่อนเริ่มทำการการผ่าตัด จักษุแพทย์จำเป็นต้องตรวจประเมินสภาพสายตาอย่างละเอียด เพื่อทดสอบการมองเห็น ผิวกระจกตา และตรวจสภาพจอประสาทตาอย่างละเอียด หลังจากตรวจสภาพสายตาแล้วในวันผ่าตัดจักษุแพทย์จะหยอดยาปฏิชีวนะและยาชาลงไปที่ตา ใส่อุปกรณ์ช่วยเปิดตาเพื่อป้องกันการกระพริบตาและให้ผู้ป่วยเพ่งมองที่จุดเดียวเพื่อให้ตานิ่งมากที่สุด ก่อนทำการยิงเลเซอร์เพื่อแยกชั้นกระจกตา  
หลังจากนั้นแพทย์จะเปิดฝากระจกตาออกและใช้เลเซอร์ปรับแต่งกระจกตาที่ถูกแยกไว้ให้มีความโค้งที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เมื่อปรับแต่งกระจกตาเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะปิดฝากระจกตากลับเข้าที่เดิม การผ่าตัดแก้ไขสายตาทั้งสองข้างใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 30 นาที

ระหว่างการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจรู้สึกมีแรงกดทับเพียงเล็กน้อยและไม่รู้สึกเจ็บปวด

หลังการผ่าตัด แพทย์จะให้ผู้ป่วยพักรอดูอาการก่อนกลับบ้านและกลับมาพบแพทย์อีกครั้งในวันรุ่งขึ้น  ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในวันรุ่งขึ้น อาจมีอาการไวต่อแสงได้บ้าง 24-48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด 
 • รวมค่าแพทย์ผู้ทําการผ่าตัด สำหรับทำหัตถการ เท่านั้น
 • ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการทางการพยาบาล สำหรับการผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทําผ่าตัด
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทําผ่าตัดและนำกลับบางส่วนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์จักษุ
อาคาร A ชั้น 11
เวลา 8.00-18.00 น.
โทร 02 011 3885-6, 02 011 3891
Hot line tel. 061-3984709  (เวลา 8.00 – 20.00 น.)
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจตา การตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด
 • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ในการตรวจประเมินสายตาก่อนการผ่าตัด
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ follow-up ค่ายา หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • แพทย์ผ่าตัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้แพ็กเกจสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ