bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

Package ID  

RADIO11

 
5,700 THB
 
5,700 THB

Approximate cost in

 • ค่าแปลผลโดยรังสีแพทย์
 • ค่าแปลผล และแจ้งผลโดยแพทย์
 • ค่าบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจด้วยวิธี calcium scoring CT
 • ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าแพทย์ กรณีต้องได้รับคำปรึกษา หรือรักษาเพิ่มเติมสำหรับการรักษาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์หัวใจ,
ชั้น 14 A อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
เวลาทำการ
ทุกวัน 07.00–20.00 น.
 


การตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 


โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (coronary artery) ตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี้ อาจเกิดจากไขมันหรือหินปูนสะสมในผนังของหลอดเลือด ทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นในหนาตัวขึ้น หลอดเลือดมีการตีบแคบลง ส่งผลให้เลือดนำออกซิเจนไหลผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอ และอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งสังเกตได้จากมีอาการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้น และนำไปสู่การเสียชีวิตกะทันหันได้ในที่สุด

การตรวจหาปริมาณแคลเซียม หรือ หินปูนที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นี้ เป็นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (CAD) ในผู้ที่ยังไม่มีอาการ

เป็นวิธีที่รวดเร็ว ไม่เจ็บ ไม่ต้องฉีดสี ใช้ปริมาณรังสีต่ำ  รู้ผลตรวจภายใน 1 ชั่วโมง

 
ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ คือ
1. ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 
2. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
3. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
4. ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง
5. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
6. ผู้ที่สูบบุหรี่
7. ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือ เป็นโรคอ้วน
8. ผู้ไม่ออกกำลังกาย
9. ผู้ที่มีภาวะเครียด

สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น สามารถเข้ารับการตรวจนี้ได้ 
หากต้องการตรวจประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

***การตรวจนี้ไม่เหมาะกับ ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะมีบุตร

 
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
1. ผู้ป่วยไม่ต้องมีการเตรียมตัวพิเศษใดๆ
2. กรุณามาติดต่อที่แผนกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ก่อนกำหนดการตรวจ 15-30 นาที เพื่อเปลี่ยนเป็นเสื้อที่โรงพยาบาลเตรียมไว้ให้ ก่อนเริ่มการตรวจ

 
ขั้นตอนการตรวจ
1. เจ้าหน้าที่จัดท่าผู้ป่วยนอนหงายบนเตียงตรวจ
2. เจ้าหน้าที่จะติดแผ่นขั้วคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บริเวณหน้าอก
3. ระหว่างการตรวจจะมีเสียงบอกให้หายใจเข้าและกลั้นหายใจประมาณ 5-10 วินาที
4. ใช้เวลาในห้องตรวจประมาณ 15 นาที

 

 

เงื่อนไข:

 • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ โทร. 1378
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

การตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

Package ID : 

RADIO11

5,700 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :


การตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 


โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (coronary artery) ตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี้ อาจเกิดจากไขมันหรือหินปูนสะสมในผนังของหลอดเลือด ทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นในหนาตัวขึ้น หลอดเลือดมีการตีบแคบลง ส่งผลให้เลือดนำออกซิเจนไหลผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอ และอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งสังเกตได้จากมีอาการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้น และนำไปสู่การเสียชีวิตกะทันหันได้ในที่สุด

การตรวจหาปริมาณแคลเซียม หรือ หินปูนที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นี้ เป็นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (CAD) ในผู้ที่ยังไม่มีอาการ

เป็นวิธีที่รวดเร็ว ไม่เจ็บ ไม่ต้องฉีดสี ใช้ปริมาณรังสีต่ำ  รู้ผลตรวจภายใน 1 ชั่วโมง

 
ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ คือ
1. ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 
2. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
3. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
4. ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง
5. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
6. ผู้ที่สูบบุหรี่
7. ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือ เป็นโรคอ้วน
8. ผู้ไม่ออกกำลังกาย
9. ผู้ที่มีภาวะเครียด

สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น สามารถเข้ารับการตรวจนี้ได้ 
หากต้องการตรวจประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

***การตรวจนี้ไม่เหมาะกับ ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะมีบุตร

 
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
1. ผู้ป่วยไม่ต้องมีการเตรียมตัวพิเศษใดๆ
2. กรุณามาติดต่อที่แผนกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ก่อนกำหนดการตรวจ 15-30 นาที เพื่อเปลี่ยนเป็นเสื้อที่โรงพยาบาลเตรียมไว้ให้ ก่อนเริ่มการตรวจ

 
ขั้นตอนการตรวจ
1. เจ้าหน้าที่จัดท่าผู้ป่วยนอนหงายบนเตียงตรวจ
2. เจ้าหน้าที่จะติดแผ่นขั้วคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บริเวณหน้าอก
3. ระหว่างการตรวจจะมีเสียงบอกให้หายใจเข้าและกลั้นหายใจประมาณ 5-10 วินาที
4. ใช้เวลาในห้องตรวจประมาณ 15 นาที

 
 • ค่าแปลผลโดยรังสีแพทย์
 • ค่าแปลผล และแจ้งผลโดยแพทย์
 • ค่าบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจด้วยวิธี calcium scoring CT
 • ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าแพทย์ กรณีต้องได้รับคำปรึกษา หรือรักษาเพิ่มเติมสำหรับการรักษาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์หัวใจ,
ชั้น 14 A อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
เวลาทำการ
ทุกวัน 07.00–20.00 น.
 

 

เงื่อนไข:

 • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ โทร. 1378
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ