bih.button.backtotop.text
Package Name  

Bumrungrad digital gift card 1,000,000 บาท

Package ID  

GIFT1M

 
1,000,000 THB
 
1,000,000 THB

Approximate cost in

 • ใช้แทนเงินสดในการชำระค่ารักษาพยาบาล หรือบริการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
หมายเหตุ: แพ็กเกจนี้ไม่เข้าร่วมการสะสมคะแนนกับบัตรเดอะวัน (The1) แต่สามารถแลกใช้คะแนนเดอะวันในการชำระค่าแพ็กเกจได้.
ซื้อบัตรของขวัญ Digital Gift Card 1,000,000 บาท วันนี้ รับเพิ่มทันที 50,000 บาท (Digital Gift Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 ใบ)

มากกว่าคำขอบคุณ คือของขวัญตอบแทนจากหัวใจ ที่ให้ ‘บำรุงราษฎร์’ เคียงข้างสุขภาพคุณและคนที่คุณรักเสมอมา ด้วยการคืนกำไรให้ลูกค้าคนสำคัญ โดยระบบจะจัดส่ง Digital Gift Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 ใบ ให้พร้อมกับ Digital Gift Card 1,000,000 บาท ที่ท่านซื้อทันที หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงิน
 
Bumrungrad Digital Gift Card มูลค่า 1,000,000 บาท สามารถใช้แทนเงินสด ในการรับบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มูลค่าก้อนใหญ่ที่ครอบคลุมหลากหลายค่าใช้จ่ายในการรักษา สามารถทยอยใช้ได้ โดยระบบจะเก็บเป็นเครดิตไว้ให้ท่านเมื่อมาใช้บริการ
 
โดยท่านสามารถเลือกดีไซน์ของ Digital Gift Card ให้ตรงใจผู้รับ หรือให้ตรงกับเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

 
เลือกส่งต่อความปรารถนาดีด้วย Digital Gift Card ในโอกาสพิเศษ
 • มอบเป็นของขวัญวันแต่งงาน
 • มอบเป็นของขวัญให้คนในครอบครัวเพื่อรับการตรวจและดูแลสุขภาพ
 • มอบเป็นของขวัญให้คุณแม่หลังคลอด
 • มอบเป็นของขวัญในเทศกาลสำคัญ เช่น วาเลนไทน์ ตรุษจีน ฯลฯ


วิธีการใช้งาน Digital Gift Card

 • หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อ ระบบจะจัดส่ง Digital Gift Card ให้ท่านทางอีเมลในรูปแบบ .pdf
 • จากนั้นท่านสามารถส่งต่อให้คนที่ท่านรักทางอีเมล หรือระบบแชตอื่น ๆ เช่น Line WhatsApp หรือ Facebook Messenger เป็นต้น
 • Digital Gift Card สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนลด หรือใช้แทนเงินสด เมื่อรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยสามารถแสดง Digital Gift Card ต่อเจ้าหน้าที่ ได้ทั้งรูปแบบภาพดิจิตอล หรือปริ้นท์ในรูปแบบกระดาษ
 • Digital Gift Card 1 ใบ สามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง


 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Digital Gift Card มูลค่า 1,000,000 บาท
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ใช้แทนเงินสด เพื่อชำระค่ารักษา หรือการใช้บริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถคืน แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธออกบัตรของขวัญ Digital Gift Card ใหม่ ในกรณีที่ท่านทำบัตรหาย
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้สามารถมอบเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นได้ แต่เมื่อใช้งานแล้ว และมียอดคงเหลือ ไม่สามารถโอนยอดคงเหลือให้แก่ผู้อื่นได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพได้ (ตัวอย่างแพ็กเกจตรวจสุขภาพ คลิก)
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ซื้อแพ็กเกจที่ลดราคาพิเศษจากราคาแพ็กเกจปกติได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดเงินสดได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้สามารถใช้ได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Digital Gift Card มูลค่า 5,000 บาท
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ใช้แทนเงินสด เพื่อชำระค่ารักษา หรือการใช้บริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card มูลค่า 5,000 บาทนี้ สามารถใช้ได้ 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้บัตรนี้ใช้ได้ 1 ใบต่อการรักษา 1 ครั้ง (การรักษาแบบผู้ป่วยใน 1 ครั้งหรือการรักษาแบบผู้ป่วยนอกใน 1 วัน)
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถคืน แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธออกบัตรของขวัญ Digital Gift Card ใหม่ ในกรณีที่ท่านทำบัตรหาย
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้สามารถมอบเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นได้ แต่เมื่อใช้งานแล้ว และมียอดคงเหลือ ไม่สามารถโอนยอดคงเหลือให้แก่ผู้อื่นได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพได้ (ตัวอย่างแพ็กเกจตรวจสุขภาพ คลิก)
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ซื้อแพ็กเกจที่ลดราคาพิเศษจากราคาแพ็กเกจปกติได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดเงินสดได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้สามารถใช้ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

Bumrungrad digital gift card 1,000,000 บาท

Package ID : 

GIFT1M

1,000,000 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

ซื้อบัตรของขวัญ Digital Gift Card 1,000,000 บาท วันนี้ รับเพิ่มทันที 50,000 บาท (Digital Gift Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 ใบ)

มากกว่าคำขอบคุณ คือของขวัญตอบแทนจากหัวใจ ที่ให้ ‘บำรุงราษฎร์’ เคียงข้างสุขภาพคุณและคนที่คุณรักเสมอมา ด้วยการคืนกำไรให้ลูกค้าคนสำคัญ โดยระบบจะจัดส่ง Digital Gift Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 ใบ ให้พร้อมกับ Digital Gift Card 1,000,000 บาท ที่ท่านซื้อทันที หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงิน
 
Bumrungrad Digital Gift Card มูลค่า 1,000,000 บาท สามารถใช้แทนเงินสด ในการรับบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มูลค่าก้อนใหญ่ที่ครอบคลุมหลากหลายค่าใช้จ่ายในการรักษา สามารถทยอยใช้ได้ โดยระบบจะเก็บเป็นเครดิตไว้ให้ท่านเมื่อมาใช้บริการ
 
โดยท่านสามารถเลือกดีไซน์ของ Digital Gift Card ให้ตรงใจผู้รับ หรือให้ตรงกับเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

 
เลือกส่งต่อความปรารถนาดีด้วย Digital Gift Card ในโอกาสพิเศษ
 • มอบเป็นของขวัญวันแต่งงาน
 • มอบเป็นของขวัญให้คนในครอบครัวเพื่อรับการตรวจและดูแลสุขภาพ
 • มอบเป็นของขวัญให้คุณแม่หลังคลอด
 • มอบเป็นของขวัญในเทศกาลสำคัญ เช่น วาเลนไทน์ ตรุษจีน ฯลฯ


วิธีการใช้งาน Digital Gift Card

 • หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อ ระบบจะจัดส่ง Digital Gift Card ให้ท่านทางอีเมลในรูปแบบ .pdf
 • จากนั้นท่านสามารถส่งต่อให้คนที่ท่านรักทางอีเมล หรือระบบแชตอื่น ๆ เช่น Line WhatsApp หรือ Facebook Messenger เป็นต้น
 • Digital Gift Card สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนลด หรือใช้แทนเงินสด เมื่อรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยสามารถแสดง Digital Gift Card ต่อเจ้าหน้าที่ ได้ทั้งรูปแบบภาพดิจิตอล หรือปริ้นท์ในรูปแบบกระดาษ
 • Digital Gift Card 1 ใบ สามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง


 

 • ใช้แทนเงินสดในการชำระค่ารักษาพยาบาล หรือบริการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
หมายเหตุ: แพ็กเกจนี้ไม่เข้าร่วมการสะสมคะแนนกับบัตรเดอะวัน (The1) แต่สามารถแลกใช้คะแนนเดอะวันในการชำระค่าแพ็กเกจได้.
ข้อกำหนดและเงื่อนไข Digital Gift Card มูลค่า 1,000,000 บาท
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ใช้แทนเงินสด เพื่อชำระค่ารักษา หรือการใช้บริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถคืน แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธออกบัตรของขวัญ Digital Gift Card ใหม่ ในกรณีที่ท่านทำบัตรหาย
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้สามารถมอบเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นได้ แต่เมื่อใช้งานแล้ว และมียอดคงเหลือ ไม่สามารถโอนยอดคงเหลือให้แก่ผู้อื่นได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพได้ (ตัวอย่างแพ็กเกจตรวจสุขภาพ คลิก)
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ซื้อแพ็กเกจที่ลดราคาพิเศษจากราคาแพ็กเกจปกติได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดเงินสดได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้สามารถใช้ได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Digital Gift Card มูลค่า 5,000 บาท
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ใช้แทนเงินสด เพื่อชำระค่ารักษา หรือการใช้บริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card มูลค่า 5,000 บาทนี้ สามารถใช้ได้ 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้บัตรนี้ใช้ได้ 1 ใบต่อการรักษา 1 ครั้ง (การรักษาแบบผู้ป่วยใน 1 ครั้งหรือการรักษาแบบผู้ป่วยนอกใน 1 วัน)
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถคืน แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธออกบัตรของขวัญ Digital Gift Card ใหม่ ในกรณีที่ท่านทำบัตรหาย
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้สามารถมอบเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นได้ แต่เมื่อใช้งานแล้ว และมียอดคงเหลือ ไม่สามารถโอนยอดคงเหลือให้แก่ผู้อื่นได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพได้ (ตัวอย่างแพ็กเกจตรวจสุขภาพ คลิก)
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ซื้อแพ็กเกจที่ลดราคาพิเศษจากราคาแพ็กเกจปกติได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดเงินสดได้
 • บัตรของขวัญ Digital Gift Card นี้สามารถใช้ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ