bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยา

Package ID  

LAB11

 
10,400 THB
 
10,400 THB

Approximate cost in

 • ค่าเภสัชกรให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • HLA-A gene
 • HLA-B gene
 • CYP2D6 gene
 • CYP2C19 gene
 • CYP2C9 gene
 • VKORC1 gene
 • CYP1A2 gene
 • CYP3A4 gene
 • CYP3A5 gene
 • SLCO1B1 gene
 • OPRM1 gene
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ


คลิก อ่านรายละเอียด รายการยาที่ครอบคลุมการตรวจ 9 ยีนปรับยา


คลิก อ่านรายละเอียด เปรียบเทียบระหว่าง แพ็กเกจตรวจยีนเพื่อปรับยา vs. โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยา vs. โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยาแบบครบสมบูรณ์

การตรวจยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์สำคัญอย่างไร

 • เพื่อดูความเสี่ยงของการแพ้ยาจากยีน
 • เพื่อตรวจการตอบสนองของยาแต่ละบุคคล
 • เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกยาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ป่วย
 • ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงจากยา

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 11 ยีน ที่สัมพันธ์กับยีนแพ้ยาและยีนปรับยา
เช่น  ยีน CYP2C19 ที่สัมพันธ์กับการปรับยาโคลพิโดเกรลซึ่งเป็นยาต้านเกล็ดเลือด, ยีน HLA-A และ HLA-B ที่สัมพันธ์กับการเกิดผื่นแพ้ยาทางผิวหนัง เช่น ยาต้านไวรัส ยาลดกรดยูริคในเลือด ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา เป็นต้น
 
 
การตรวจยีนแพ้ยาที่สามารถทำนายความเสี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยา ดังต่อไปนี้
 1. ยาอะบาคาเวียร์ ยาต้านไวรัส
 2. ยาอัลโลพูรินอล ยาลดกรดยูริคในเลือด
 3. ยาคาร์บามาซีปีน ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท
 4. ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา 
 5. ยาแดปโซน ยาปฏิชีวนะ

ผู้ที่ควรตรวจ คือ
 1. ผู้ที่ใช้ยาหรือกำลังวางแผนจะเริ่มใช้ยา
 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวและใช้ยาหลายรายการ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ
 3. ผู้ที่ต้องการทราบผลการทำนายการตอบสนองต่อยา เพื่อวางแผนการใช้ยาในอนาคต
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. ราคานี้รวมค่าให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์  แต่ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 4. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการได้ที่ ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
  (โทรนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 02-011-4890-1 ทุกวันเวลา 8:00 -18:00 น.)
 5. กรุณานำรายการยาปัจจุบันของคุณเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
 6. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) งดการสูบบุหรี่ งดการแปรงฟันหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง 
Package Name : 

โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยา

Package ID : 

LAB11

10,400 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การตรวจยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์สำคัญอย่างไร

 • เพื่อดูความเสี่ยงของการแพ้ยาจากยีน
 • เพื่อตรวจการตอบสนองของยาแต่ละบุคคล
 • เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกยาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ป่วย
 • ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงจากยา

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 11 ยีน ที่สัมพันธ์กับยีนแพ้ยาและยีนปรับยา
เช่น  ยีน CYP2C19 ที่สัมพันธ์กับการปรับยาโคลพิโดเกรลซึ่งเป็นยาต้านเกล็ดเลือด, ยีน HLA-A และ HLA-B ที่สัมพันธ์กับการเกิดผื่นแพ้ยาทางผิวหนัง เช่น ยาต้านไวรัส ยาลดกรดยูริคในเลือด ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา เป็นต้น
 
 
การตรวจยีนแพ้ยาที่สามารถทำนายความเสี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยา ดังต่อไปนี้
 1. ยาอะบาคาเวียร์ ยาต้านไวรัส
 2. ยาอัลโลพูรินอล ยาลดกรดยูริคในเลือด
 3. ยาคาร์บามาซีปีน ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท
 4. ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา 
 5. ยาแดปโซน ยาปฏิชีวนะ

ผู้ที่ควรตรวจ คือ
 1. ผู้ที่ใช้ยาหรือกำลังวางแผนจะเริ่มใช้ยา
 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวและใช้ยาหลายรายการ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ
 3. ผู้ที่ต้องการทราบผลการทำนายการตอบสนองต่อยา เพื่อวางแผนการใช้ยาในอนาคต
 • ค่าเภสัชกรให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • HLA-A gene
 • HLA-B gene
 • CYP2D6 gene
 • CYP2C19 gene
 • CYP2C9 gene
 • VKORC1 gene
 • CYP1A2 gene
 • CYP3A4 gene
 • CYP3A5 gene
 • SLCO1B1 gene
 • OPRM1 gene
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ


คลิก อ่านรายละเอียด รายการยาที่ครอบคลุมการตรวจ 9 ยีนปรับยา


คลิก อ่านรายละเอียด เปรียบเทียบระหว่าง แพ็กเกจตรวจยีนเพื่อปรับยา vs. โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยา vs. โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยาแบบครบสมบูรณ์

 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. ราคานี้รวมค่าให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์  แต่ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 4. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการได้ที่ ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
  (โทรนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 02-011-4890-1 ทุกวันเวลา 8:00 -18:00 น.)
 5. กรุณานำรายการยาปัจจุบันของคุณเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
 6. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) งดการสูบบุหรี่ งดการแปรงฟันหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง