bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจรักษาเนื้องอกเต้านมด้วยความเย็นติดลบ 3 ตำแหน่ง

Package ID  

ESP017

 
0 THB
 
304,500 THB

Approximate cost in

 • การรักษาโดยใช้ความเย็นติดลบในการทำลายก้อนเนื้องงอกชนิดปกติ ร่วมกับเครื่องอัลตราซาวนด์
 • เวชภัณฑ์ ยาขณะทำหัตถการ
 • ค่าแพทย์ในการทำหัตถการ
 • ยาแก้ปวดหลังทำหัตถการ
 • ติดตามอาการ 1 ครั้ง  
 
 • ค่าปรึกษาแพทย์
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม กรณีพบความผิดปกติ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
ทางเลือกใหม่ในการสลายเนื้องอกในเต้านมชนิดปกติด้วยความเย็นติดลบ

เทคโนโลยีการรักษาก้อนเนื้องอกชนิดปกติด้วยความเย็นติดลบคือ การกำจัดเนื้องอกในเต้านมชนิดปกติด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือต่ำกว่าลบ 170 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เซลล์เนื้องอกตายไป โดยการใช้เข็มที่บรรจุไนโตรเจนเหลวแทรกผ่านผิวหนังขนาดเล็กประมาณ 3 มิลลิเมตรเข้าไปตรงกลางก้อนเนื้อเยื่อที่ต้องการกำจัด หลังจากนั้นความเย็นจากไนโตรเจนเหลวจะทำให้บริเวณเนื้องอกก่อตัวเป็นก้อนน้ำแข็งอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น ความเย็นจัดทำให้เนื้องอกตาย โดยระหว่างการทำหัตถการแพทย์จะใช้อัลตร้าซาวด์เพื่อช่วยระบุตำแหน่งให้เห็นเนื้องอกและก้อนน้ำแข็งที่ก่อตัวครอบคลุมก้อนเนื้องอกได้อย่างชัดเจน โดยหัตถการดังกล่าวจะทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังขนาดเล็กเพียง 3 มิลลิเมตร

วิธีนี้เหมาะกับใคร?
 1. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในเต้านม (Fibroadenoma) ด้วยการเจาะชิ้นเนื้อ (core needle biopsy) มาแล้ว
 2. ก้อนเนื้องอกในเต้านมที่มีอาการเช่น คลำพบก้อน หรือมีอาการเจ็บที่ก้อน
 3. มีก้อนเนื้องอกในเต้านมที่มีขนาดตั้งแต่ 2 ซม.แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร และสามารถมองเห็นได้ด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์
 4. ผู้ที่มีก้อนเนื้องอกขนาดโตขึ้น 20% ในระยะเวลา 6 เดือนที่ตรวจติดตามผล
 5. ผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์แมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ได้ค่าไบแรดส์เป็น 4 (BIRADS 4) ซึ่งก้อนเนื้องอกมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ 2-10%
 6. ผู้ที่มีก้อนเนื้องอกหลายๆก้อน ที่ไม่ต้องการผ่าตัดหลายครั้งและมีรอยแผลเป็นหลายจุด
 7. ไม่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน
 8. ไม่ได้อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์
 9. ก้อนเนื้องอกไม่ได้อยู่ใกล้ผิวหนัง ไม่มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงเงื่อนไขในการใช้บริการ

 • เข้ารับบริการได้ที่ เอสเพอรานซ์ คลินิกรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ ชั้น 11 อาคาร C (BI Tower)
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 • แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้ 
 • เอสเพอรานซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม กรณีพบความผิดปกติ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-5888 หรืออีเมล [email protected]
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
Package Name : 

แพ็กเกจรักษาเนื้องอกเต้านมด้วยความเย็นติดลบ 3 ตำแหน่ง

Package ID : 

ESP017

0 THB
Regular Price Regular Price 304,500 THB

Approximate cost in :

ทางเลือกใหม่ในการสลายเนื้องอกในเต้านมชนิดปกติด้วยความเย็นติดลบ

เทคโนโลยีการรักษาก้อนเนื้องอกชนิดปกติด้วยความเย็นติดลบคือ การกำจัดเนื้องอกในเต้านมชนิดปกติด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือต่ำกว่าลบ 170 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เซลล์เนื้องอกตายไป โดยการใช้เข็มที่บรรจุไนโตรเจนเหลวแทรกผ่านผิวหนังขนาดเล็กประมาณ 3 มิลลิเมตรเข้าไปตรงกลางก้อนเนื้อเยื่อที่ต้องการกำจัด หลังจากนั้นความเย็นจากไนโตรเจนเหลวจะทำให้บริเวณเนื้องอกก่อตัวเป็นก้อนน้ำแข็งอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น ความเย็นจัดทำให้เนื้องอกตาย โดยระหว่างการทำหัตถการแพทย์จะใช้อัลตร้าซาวด์เพื่อช่วยระบุตำแหน่งให้เห็นเนื้องอกและก้อนน้ำแข็งที่ก่อตัวครอบคลุมก้อนเนื้องอกได้อย่างชัดเจน โดยหัตถการดังกล่าวจะทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังขนาดเล็กเพียง 3 มิลลิเมตร

วิธีนี้เหมาะกับใคร?
 1. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในเต้านม (Fibroadenoma) ด้วยการเจาะชิ้นเนื้อ (core needle biopsy) มาแล้ว
 2. ก้อนเนื้องอกในเต้านมที่มีอาการเช่น คลำพบก้อน หรือมีอาการเจ็บที่ก้อน
 3. มีก้อนเนื้องอกในเต้านมที่มีขนาดตั้งแต่ 2 ซม.แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร และสามารถมองเห็นได้ด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์
 4. ผู้ที่มีก้อนเนื้องอกขนาดโตขึ้น 20% ในระยะเวลา 6 เดือนที่ตรวจติดตามผล
 5. ผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์แมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ได้ค่าไบแรดส์เป็น 4 (BIRADS 4) ซึ่งก้อนเนื้องอกมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ 2-10%
 6. ผู้ที่มีก้อนเนื้องอกหลายๆก้อน ที่ไม่ต้องการผ่าตัดหลายครั้งและมีรอยแผลเป็นหลายจุด
 7. ไม่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน
 8. ไม่ได้อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์
 9. ก้อนเนื้องอกไม่ได้อยู่ใกล้ผิวหนัง ไม่มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรง
 • การรักษาโดยใช้ความเย็นติดลบในการทำลายก้อนเนื้องงอกชนิดปกติ ร่วมกับเครื่องอัลตราซาวนด์
 • เวชภัณฑ์ ยาขณะทำหัตถการ
 • ค่าแพทย์ในการทำหัตถการ
 • ยาแก้ปวดหลังทำหัตถการ
 • ติดตามอาการ 1 ครั้ง  
 
 • ค่าปรึกษาแพทย์
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม กรณีพบความผิดปกติ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจเงื่อนไขในการใช้บริการ

 • เข้ารับบริการได้ที่ เอสเพอรานซ์ คลินิกรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ ชั้น 11 อาคาร C (BI Tower)
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 • แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้ 
 • เอสเพอรานซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม กรณีพบความผิดปกติ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-5888 หรืออีเมล [email protected]
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)