bih.button.backtotop.text
Package Name  

การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน

Package ID  

CATH09

 
0 THB
 
228,500 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องสวนหัวใจและ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องสวนหัวใจ
 • ค่าห้องพักในห้องผู้ป่วยหนักหัวใจ 1 คืนและ ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืน รวมทั้งค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) จำนวน 1 ครั้ง
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1 ครั้ง
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์รวมถึงสายสวนหัวใจ (1 ตําแหน่ง) ที่ใช้ในห้องสวนหัวใจ
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จําเป็น (Creatinine & eGFR, Electrolytes (Na, K, CL, CO2))
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน 1 ตำแหน่ง
 • ค่าห้องและ ค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 2 คืน
 • ค่าโครงลวดที่ใส่ไว้ในหลอดเลือด (Stent)
 • ค่าสายสวนวินิจฉัย จำนวนเกินกว่า 3 เส้น
 • ค่าบอลลูน จำนวนเกินกว่า 1 ลูก
 • ค่าแพทย์ที่ทำการขยายหลอดเลือดเกินกว่า 1 ตำแหน่ง 
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ในกรณีจำเป็น)
 • ค่าการรักษาหรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์หัวใจ,
ชั้น 14 A อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
โทร 02-0113491 , 065-509-9198 (8:00 - 20:00น.) 
โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
หรือ E-mail : [email protected]
เวลาทำการ
ทุกวัน 07.00–20.00 น.

การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน

การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน เป็นหัตถการเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

จุดประสงค์ในการทำหัตถการ
วัตถุประสงค์ของการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนคือ เพื่อดันไขมันที่อุดตันหลอดเลือดอยู่ให้ไปชิดกับผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดสามารถไหลผ่านจุดที่เคยตีบได้สะดวกขึ้น เมื่อเลือดไหลผ่านได้ดีขึ้น ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บหน้าอกน้อยลง หายใจได้เต็มที่ขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้

การเตรียมตัวก่อนทำหัตถการ
1. ผู้รับการตรวจต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจ 6 ชั่วโมง
2. ปรึกษาแพทย์เรื่องการงดยา เนื่องจากอาจต้องงดยาบางชนิดก่อนการตรวจ 

ขั้นตอนการทำหัตถการ
1. ผู้ป่วยจะได้รับสารละลายและ ยาทางสายน้ำเกลือ 
2. แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกชาบริเวณที่จะใส่สายสวนที่เป็นท่อนำ ซึ่งอาจเป็นบริเวณขาหนีบ ข้อมือ หรือข้อพับ
3. แพทย์ใส่บอลลูนผ่านทางท่อนำไปยังหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรืออุดตัน 
4. เมื่อบอลลูนเข้าไปถึงบริเวณหลอดเลือดที่ตีบหรืออุดตัน  แพทย์จะทำให้บอลลูนพองตัวไปดันไขมันที่อุดตันอยู่ให้ไปชิดกับผนังหลอดเลือด เปิดทางให้หลอดเลือดขยายออก ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น

*โดยมากแพทย์จะใส่ขดลวดเข้าไปด้วยเพื่อช่วยลดโอกาสที่หลอดเลือดจะตีบใหม่ ขดลวดจะอยู่ในบริเวณหลอดเลือดที่ตีบหรืออุดตันอย่างถาวร กระบวนการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดใช้เวลาประมาณ 60-120 นาที


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจนี้ จำเป็นต้องได้รับการประเมินจากแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจก่อน
 2. กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ 
  โทร 02-0113491 , 065-509-9198 (8:00 - 20:00น.) 
  โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
  หรือ E-mail : [email protected]
 3. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
 4. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน

Package ID : 

CATH09

0 THB
Regular Price Regular Price 228,500 THB

Approximate cost in :

การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน

การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน เป็นหัตถการเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

จุดประสงค์ในการทำหัตถการ
วัตถุประสงค์ของการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนคือ เพื่อดันไขมันที่อุดตันหลอดเลือดอยู่ให้ไปชิดกับผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดสามารถไหลผ่านจุดที่เคยตีบได้สะดวกขึ้น เมื่อเลือดไหลผ่านได้ดีขึ้น ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บหน้าอกน้อยลง หายใจได้เต็มที่ขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้

การเตรียมตัวก่อนทำหัตถการ
1. ผู้รับการตรวจต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจ 6 ชั่วโมง
2. ปรึกษาแพทย์เรื่องการงดยา เนื่องจากอาจต้องงดยาบางชนิดก่อนการตรวจ 

ขั้นตอนการทำหัตถการ
1. ผู้ป่วยจะได้รับสารละลายและ ยาทางสายน้ำเกลือ 
2. แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกชาบริเวณที่จะใส่สายสวนที่เป็นท่อนำ ซึ่งอาจเป็นบริเวณขาหนีบ ข้อมือ หรือข้อพับ
3. แพทย์ใส่บอลลูนผ่านทางท่อนำไปยังหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรืออุดตัน 
4. เมื่อบอลลูนเข้าไปถึงบริเวณหลอดเลือดที่ตีบหรืออุดตัน  แพทย์จะทำให้บอลลูนพองตัวไปดันไขมันที่อุดตันอยู่ให้ไปชิดกับผนังหลอดเลือด เปิดทางให้หลอดเลือดขยายออก ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น

*โดยมากแพทย์จะใส่ขดลวดเข้าไปด้วยเพื่อช่วยลดโอกาสที่หลอดเลือดจะตีบใหม่ ขดลวดจะอยู่ในบริเวณหลอดเลือดที่ตีบหรืออุดตันอย่างถาวร กระบวนการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดใช้เวลาประมาณ 60-120 นาที
 • ค่าห้องสวนหัวใจและ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องสวนหัวใจ
 • ค่าห้องพักในห้องผู้ป่วยหนักหัวใจ 1 คืนและ ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืน รวมทั้งค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) จำนวน 1 ครั้ง
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1 ครั้ง
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์รวมถึงสายสวนหัวใจ (1 ตําแหน่ง) ที่ใช้ในห้องสวนหัวใจ
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จําเป็น (Creatinine & eGFR, Electrolytes (Na, K, CL, CO2))
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน 1 ตำแหน่ง
 • ค่าห้องและ ค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 2 คืน
 • ค่าโครงลวดที่ใส่ไว้ในหลอดเลือด (Stent)
 • ค่าสายสวนวินิจฉัย จำนวนเกินกว่า 3 เส้น
 • ค่าบอลลูน จำนวนเกินกว่า 1 ลูก
 • ค่าแพทย์ที่ทำการขยายหลอดเลือดเกินกว่า 1 ตำแหน่ง 
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ในกรณีจำเป็น)
 • ค่าการรักษาหรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์หัวใจ,
ชั้น 14 A อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
โทร 02-0113491 , 065-509-9198 (8:00 - 20:00น.) 
โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
หรือ E-mail : [email protected]
เวลาทำการ
ทุกวัน 07.00–20.00 น.


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจนี้ จำเป็นต้องได้รับการประเมินจากแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจก่อน
 2. กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ 
  โทร 02-0113491 , 065-509-9198 (8:00 - 20:00น.) 
  โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
  หรือ E-mail : [email protected]
 3. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
 4. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ