bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจภาวะสมองล้า

Package ID  

VTL382

 
10,800 THB
 
10,800 THB

Approximate cost in

Regular Price 12000.00 THB

สิทธิพิเศษเมื่อซื้อแพคเกจดังกล่าว รับส่วนลด 20% ในการซื้อวิตามินเสริม สูตร VitalBrain Essence หรือ สูตร Sleep Supplement หรือ รับส่วนลด 30% ในการฟื้นฟูร่างกายด้วยวิตามินบำบัด IV Brain Detox
 
 • ระดับสารพิษที่สะสมหรือตกค้างอยู่ในร่างกาย
 • การทำงานของไทรอยด์ฮอร์โมน
 • การตรวจระดับวิตามินบางชนิด 
 • การทำงานของไทรอยด์ฮอร์โมน
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
 • การตรวจระดับน้ำตาลสะสม

หากท่านมีโรคประจำตัว หรือมีการรับประทานยาต่อเนื่อง กรุณาแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมก่อนการทำนัดหมาย
 

การตรวจภาวะสมองล้า


ภาวะสมองล้า หรือ Brain Fog แม้ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง แต่เป็นผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของสมอง โดยภาวะสมองล้า ส่งผลให้ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ คิดช้า หรือหลงลืม นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงภาวะทางอารมณ์ได้ด้วยเช่นกัน เช่น ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ หรืออารมณ์แปรปรวน เป็นต้น

การตรวจภาวะสมองล้า

สาเหตุหลัก ๆ ของการเกิดภาวะสมองล้า เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งการนอนไม่เป็นเวลา พักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ประกอบกับปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น ภาวะฮอร์โมนขาดความสมดุล โรคเรื้อรังบางโรค หรือแม้กระทั่งการรับประทานยาบางชนิด โดยการตรวจภาวะสมองล้า Brain Fog Screening ช่วยให้เราทราบข้อมูลสุขภาพ เช่น
 • ระดับสารพิษที่สะสมหรือตกค้างอยู่ในร่างกาย
 • การทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์
 • การตรวจระดับวิตามินบางชนิด อันมีส่วนต่อการทำงานของสมอง 
 • ระดับเกลือแร่ในเลือด และคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ ทั้งการเต้นของหัวใจ การหดตัวของกล้ามเนื้อ และการทำงานของสมอง เป็นต้น
 • การทำงานของไทรอยด์ฮอร์โมน
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด อันอาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติบางประการ เช่น โลหิตจาง ซึ่งเมื่อปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อย อาจส่งผลต่อการลำเลียงออกซิเจนไปยังสมองด้วยเช่นกัน 
 • ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดใน เพราะระดับที่สูงหรือต่ำเกินไป อาจส่งผลต่อการทำงานของสมองได้ และที่สำคัญเป็นการตรวจระดับน้ำตาลสะสมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำมากที่สุด เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกวัน

โดยการตรวจ Brain Fog Screening ช่วยให้เราทราบถึงสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดภาวะสมองล้า เพื่อนำมาสู่การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้าง และฟื้นฟูระบบต่างๆ ของร่างกายอย่างตรงจุด และฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติ กระทั่งสามารถรับมือกับภาวะสมองล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. กรณีรับการบริการครั้งแรก จำเป็นต้องตรวจร่างกายและรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน โดยมีค่าปรึกษาแพทย์เบื้องต้น 1,000-1,500 บาท
 3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 4. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจได้ในบางรายการ ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 5. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
 7. สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
Package Name : 

การตรวจภาวะสมองล้า

Package ID : 

VTL382

10,800 THB
Regular Price 12,000 THB

Approximate cost in :

 

การตรวจภาวะสมองล้า


ภาวะสมองล้า หรือ Brain Fog แม้ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง แต่เป็นผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของสมอง โดยภาวะสมองล้า ส่งผลให้ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ คิดช้า หรือหลงลืม นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงภาวะทางอารมณ์ได้ด้วยเช่นกัน เช่น ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ หรืออารมณ์แปรปรวน เป็นต้น

การตรวจภาวะสมองล้า

สาเหตุหลัก ๆ ของการเกิดภาวะสมองล้า เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งการนอนไม่เป็นเวลา พักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ประกอบกับปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น ภาวะฮอร์โมนขาดความสมดุล โรคเรื้อรังบางโรค หรือแม้กระทั่งการรับประทานยาบางชนิด โดยการตรวจภาวะสมองล้า Brain Fog Screening ช่วยให้เราทราบข้อมูลสุขภาพ เช่น
 • ระดับสารพิษที่สะสมหรือตกค้างอยู่ในร่างกาย
 • การทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์
 • การตรวจระดับวิตามินบางชนิด อันมีส่วนต่อการทำงานของสมอง 
 • ระดับเกลือแร่ในเลือด และคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ ทั้งการเต้นของหัวใจ การหดตัวของกล้ามเนื้อ และการทำงานของสมอง เป็นต้น
 • การทำงานของไทรอยด์ฮอร์โมน
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด อันอาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติบางประการ เช่น โลหิตจาง ซึ่งเมื่อปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อย อาจส่งผลต่อการลำเลียงออกซิเจนไปยังสมองด้วยเช่นกัน 
 • ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดใน เพราะระดับที่สูงหรือต่ำเกินไป อาจส่งผลต่อการทำงานของสมองได้ และที่สำคัญเป็นการตรวจระดับน้ำตาลสะสมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำมากที่สุด เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกวัน

โดยการตรวจ Brain Fog Screening ช่วยให้เราทราบถึงสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดภาวะสมองล้า เพื่อนำมาสู่การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้าง และฟื้นฟูระบบต่างๆ ของร่างกายอย่างตรงจุด และฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติ กระทั่งสามารถรับมือกับภาวะสมองล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
สิทธิพิเศษเมื่อซื้อแพคเกจดังกล่าว รับส่วนลด 20% ในการซื้อวิตามินเสริม สูตร VitalBrain Essence หรือ สูตร Sleep Supplement หรือ รับส่วนลด 30% ในการฟื้นฟูร่างกายด้วยวิตามินบำบัด IV Brain Detox
 
 • ระดับสารพิษที่สะสมหรือตกค้างอยู่ในร่างกาย
 • การทำงานของไทรอยด์ฮอร์โมน
 • การตรวจระดับวิตามินบางชนิด 
 • การทำงานของไทรอยด์ฮอร์โมน
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
 • การตรวจระดับน้ำตาลสะสม

หากท่านมีโรคประจำตัว หรือมีการรับประทานยาต่อเนื่อง กรุณาแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมก่อนการทำนัดหมาย
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. กรณีรับการบริการครั้งแรก จำเป็นต้องตรวจร่างกายและรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน โดยมีค่าปรึกษาแพทย์เบื้องต้น 1,000-1,500 บาท
 3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 4. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจได้ในบางรายการ ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 5. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
 7. สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563