bih.button.backtotop.text

รพ.บำรุงราษฏร์ร่วมกับรพ.ซานเปาโล หัวหิน จัดสัมมนาให้กับตัวแทนประกันชีวิต เรื่อง "ร่วมมือบริการ ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้มีประกันชีวิต"

25 สิงหาคม 2558

เมื่อเร็วๆนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน จัดสัมมนาให้กับตัวแทนประกันชีวิต เรื่อง "ร่วมมือบริการ ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้มีประกันชีวิต" ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน

เมื่อเร็วๆนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน จัดสัมมนาให้กับตัวแทนประกันชีวิต เรื่อง "ร่วมมือบริการ ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้มีประกันชีวิต" ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน โดยในงานนี้มี คุณจรรยา จารโยภาส ผู้จัดการฝ่ายควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “MERS-BH Lesson Learn ถ้าวันนั้น ... ไม่ได้เป็นแบบนี้” ซึ่งมีตัวแทนประกันชีวิตให้ความสนใจในกิจกรรมและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน

MERS-BH Lesson Learn ถ้าวันนั้น ... ไม่ได้เป็นแบบนี้

    Scroll for more