bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มั่นใจ “ปลอดภัย” จากไวรัสเมอร์ส ด้วยมาตรการรับมือขั้นสูงสุด

19 มิถุนายน 2558

19 มิถุนายน 2558 – โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แถลงถึงความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและมาตรการรับมือกับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส

MERS บำรุงราษฏร์ปลอดภัยไร้เมอร์ส
 
 
 โรงพยาบาลฯ ขอแจ้งว่า ทางโรงพยาบาลฯ มีระบบติดตามเฝ้าระวังและมีมาตรการรองรับสถานการณ์โรคเมอร์สตั้งแต่ปี 2555 มาโดยตลอด สำหรับกรณีที่มีการพบผู้ป่วยโรคเมอร์สรายแรกในประเทศไทยตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงข่าวเมื่อวานนี้ (18 มิถุนายน 2558) ทางโรงพยาบาลฯ ขอเรียนว่าผู้ป่วยชายชาวตะวันออกกลางวัย 75 ปี เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาด้วยตนเอง (Walk in) ซึ่งมาด้วยอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย ทางโรงพยาบาลฯ ได้คัดกรองและซักประวัติตรวจร่างกายตามมาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัดแล้วพบว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จึงได้มีการแยกผู้ป่วยรายดังกล่าวไปที่ห้องแยกโรคความดันลบ ( Airborne Infection Isolation Room ) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยตั้งแต่ต้น ทางโรงพยาบาลฯ ได้มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์รวม 4 ครั้ง โดยการเก็บตัวอย่างส่งตรวจนั้น ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข, World Health Organization (WHO) และหน่วยควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) และเมื่อทางห้องปฏิบัติการแจ้งกลับมาว่าพบเชื้อไวรัสเมอร์ส กระทรวงสาธารณสุขจึงได้รับตัวไปรักษาต่อที่สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ตั้งแต่เมื่อเช้ามืดวันที่ 18 มิถุนายน 2558 


ทางโรงพยาบาลฯ ขอยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยโรคเมอร์สในโรงพยาบาลฯ แล้ว และไม่พบผู้ป่วยต้องสงสัยรายอื่นอีก โดยมีการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้ให้การดูแลกับผู้ป่วยรายแรกนั้น ทางโรงพยาบาลฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นหยุดงานชั่วคราวและให้อยู่ในพื้นที่แยกเฉพาะเพื่อสังเกตการณ์และให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐาน ทุกท่านยังอาการปกติดี ไม่มีใครป่วยเป็นโรคเมอร์ส และเจ้าหน้าที่ทุกท่านสมัครใจที่จะอยู่ให้ทางโรงพยาบาลฯ เพื่อเฝ้าระวังอาการ


ท้ายนี้แม้ว่าทางโรงพยาบาลฯ จะสามารถควบคุมยับยั้งไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเมอร์สในโรงพยาบาลฯ ได้สำเร็จ แต่ทางโรงพยาบาลก็มิได้นิ่งนอนใจเมื่อทราบว่าโรคเมอร์สได้เข้ามาถึงประเทศไทยแล้ว โดยโรงพยาบาลยังคงมาตรการเฝ้าระวัง การคัดกรอง การวินิจฉัยดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงขั้นสูงสุดตามที่เคยปฏิบัติมา โดยการ

  1. ติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังโรคระบาดมาโดยตลอด
  2. มาตรการคัดกรองและรับย้ายผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่แรกเข้า
  3. แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโรคระบาดอย่างสม่ำเสมอ
  4. มีแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, WHO และ CDC
  5. มาตรการทำความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อภายในโรงพยาบาล
  6. โรงพยาบาลประสานกับหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการควบคุมอย่างใกล้ชิด
  7. มีความพร้อมในกระบวนการดูแลตรวจวินิจฉัยอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว

ทางโรงพยาบาลฯ ยังคงประสานงานในด้านการเฝ้าระวังโรคและดูแลเพื่อความปลอดภัยของบุคคลากรอย่างใกล้ชิด ซึ่งที่ประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขยังได้ชื่นชมในมาตรการของโรงพยาบาลฯ ที่กำลังปฎิบัติอยู่ด้วย จึงขอให้ทุกคนมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาลฯ

--------------------------------------------------------
 
สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมสังคม
โทร 02 667 1389

กรณีมีอาการน่าสงสัย หรือพบว่ามีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ โปรดติดต่อ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โทร 02 590 3839
    Scroll for more