bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

พ.ค. 24 2562

วัคซีนงูสวัด

ภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุลดลงทำให้เป็นโรคงูสวัดง่ายขึ้น

Read More
พ.ค. 16 2562

โรคงูสวัด ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไข!

โรคงูสวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอีสุกอีใส หลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโรคอีสุกอีใส เชื้อไวรัสจะยังฝังตัวอยู่บริเวณปมประสาท

Read More
พ.ค. 13 2562

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด , วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ , วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก , วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

Read More
ก.ค. 25 2561

โรคงูสวัด ภัยเงียบในผู้สูงอายุ

สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน โดยแนะนำให้ฉีดในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

Read More
มิ.ย. 07 2559

งูสวัด...โรคที่ผู้สูงอายุควรระวัง

“โรคงูสวัด” เป็นโรคที่หลายๆ คนคงรู้จักและเคยได้ยินกันมาแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่าโรคนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นตามอายุ

Read More
ม.ค. 18 2559

โรคงูสวัด รู้เท่าทัน ป้องกันได้

โรคงูสวัดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยเฉียบพลันในผู้สูงอายุ แต่คุณสามารถ ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคได้

Read More