bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

วัคซีนงูสวัด

ภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุลดลงทำให้เป็นโรคงูสวัดง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

โรคงูสวัด ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไข!

โรคงูสวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอีสุกอีใส หลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโรคอีสุกอีใส เชื้อไวรัสจะยังฝังตัวอยู่บริเวณปมประสาท

อ่านเพิ่มเติม

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด , วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ , วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก , วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

โรคงูสวัด ภัยเงียบในผู้สูงอายุ

สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน โดยแนะนำให้ฉีดในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม

งูสวัด...โรคที่ผู้สูงอายุควรระวัง

“โรคงูสวัด” เป็นโรคที่หลายๆ คนคงรู้จักและเคยได้ยินกันมาแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่าโรคนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นตามอายุ

อ่านเพิ่มเติม

โรคงูสวัด รู้เท่าทัน ป้องกันได้

โรคงูสวัดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยเฉียบพลันในผู้สูงอายุ แต่คุณสามารถ ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคได้

อ่านเพิ่มเติม