bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

Suthichai Live ตอน : ตระหนักรู้ก่อนสูญเสียการได้ยิน

สนทนากับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ "ตระหนักรู้ก่อนสูญเสียการได้ยิน" โดย ศ.พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านหู คอ จมูก ผู้อำนวยการศูนย์การได้ยิน และการทรงตัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

อ่านเพิ่มเติม

4 สัญญานเตือนที่ควรรับการทดสอบการได้ยิน

ตามการสนทนาไม่ทัน ต้องพยายามอย่างมากที่จะจับใจความโดยเฉพาะในวงสนทนที่มีหลายคนบางครั้งต้องใช้การอ่านปากเข้าช่วย

อ่านเพิ่มเติม

ใครบ้างเสี่ยงสูญเสียการได้ยิน

1 ใน 3 ประชากรอายุมากกว่า 50 ปี มีโอกาสเกิดการบกพร่องทางการได้ยิน เช็คปัจจัยสี่ยง รู้เร็ว รักษาได้

อ่านเพิ่มเติม

การได้ยินสำคัญขนาดไหน

การสูญเสียการได้ยินมีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะจะทำให้สื่อสารกับผู้อื่นอย่างยากลำบาก ทำให้ไม่อยากเข้าสังคม แยกตัวออกจากผู้อื่น รู้สึกโดดเดี่ยว นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่ได้ยินเสียงอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองการได้ยินของเจ้าตัวน้อย ก่อนที่จะสายเกินแก้

การสูญเสียการได้ยินมีผลกระทบต่อพัฒนาการด้านภาษา การพูดและทักษะทางสังคม ทำให้เด็กสูญเสียความมั่นใจ เกิดความเครียดและรู้สึกโดดเดี่ยว ผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่า เด็กที่ได้รับการฟื้นฟูตั้งแต่มีอายุก่อน 6 เดือนมีพัฒนาการทางภาษา และการเรียนรู้ดีกว่าเด็กที่ได้รับการฟื้นฟูหลังอายุ 6 เดือนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกตรวจคัดกรองการได้ยินตั้งแต่แรกเกิดและหากพบว่าเด็กมีปัจจัยเสี่ยงควรติดตามเฝ้าระวังจนกว่าเด็กจะมีอายุ 3 ขวบ แน่ใจได้ว่าเด็กมีการได้ยินที่ปกติ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ระวัง! หูตึง…เสี่ยงเป็นโรคความจำเสื่อม

ภาวะสูญเสียการได้ยินมีความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคสมองเสื่อมอย่างเป็นนัยสำคัญ จากสถิติ หนึ่งในหกของคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีภาวะสูญเสียการได้ยิน ดังนั้นจึงมีคำแนะนำผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยินทุกปี ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียการได้ยินเพิ่มขึ้น ช่วยให้การสื่อสาร และการเข้าสังคมของผู้ป่วยดีขึ้น รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคสมองเสื่อม

อ่านเพิ่มเติม

อย่าเพิ่งใช้หูฟัง!…ถ้ายังไม่ได้อ่านเรื่องนี้

องค์การอนามัยโลกเตือนว่าประชากรวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวประมาณ 1 พันล้านคนทั่วโลกมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อการสูญเสียการได้ยินทำร้ายคุณมากกว่าที่คิด

การสูญเสียการได้ยิน (hearing loss) คือการที่หูข้างเดียวหรือทั้งสองข้างได้ยินเสียงลดลงหรือไม่ได้ยินเสียงใดๆ เลย โดยระดับของการได้ยินนั้นมีตั้งแต่หูตึงเพียงเล็กน้อยไปจนถึงหูหนวกซึ่งหมายความว่าเสียงที่จะได้ยินต้องดังกว่า 90 เดซิเบลขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม

อาการบ้านหมุน ...เป็นแล้ววุ่นแน่ ๆ

เป็นอาการเวียนศีรษะประเภทหนึ่งที่มักเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน ในช่วงเวลาที่มีอาการผู้ที่เป็นจะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือสิ่งของที่มองเห็นหมุนไป

อ่านเพิ่มเติม