บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ต.ค. 16 2561

การตรวจโพรงมดลูกด้วยเทคโนโลยีส่องกล้อง

ตรวจความผิดปกติโพรงมดลูก ด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก (Office Hysteroscopy)

Read More
ก.ย. 11 2561

ตรวจความผิดปกติโพรงมดลูกด้วยเทคโนโลยีส่องกล้อง “สะดวก แม่นยำ ปลอดภัย”

การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกด้วยเครื่องมือขนาดเล็กเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติในโพรงมดลูกแม่นยำ

Read More