bih.button.backtotop.text

4 เหตุผลที่การตรวจสุขภาพไตมีความสำคัญ

ผู้ป่วยโรคไตระยะแรกมักไม่แสดงอาการผิดปกติ จึงทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญในการรักษา การตรวจคัดกรองโรคไตจึงเป็นเรื่องสำคัญ

Artboard-40.jpg

“โรคไต” คือ หนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการปรับสมดุลน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นอวัยวะที่ช่วยกำจัดสารเคมีรวมถึงยาที่เข้าสู่ร่างกาย ถ้าไตไม่ทำงานและไม่ได้รับการรักษา ก็ดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้ ผู้ป่วยโรคไตสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยกลางคน รวมถึงผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยโรคไตระยะแรกมักไม่แสดงอาการผิดปกติ จึงทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญในการรักษา การตรวจคัดกรองโรคไตจึงเป็นเรื่องสำคัญ

 
เหตุผลที่ควรตรวจคัดกรองโรคไต
  1. โรคไตสามารถป้องกันได้
  2. การตรวจเช็คเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไตและประเมินสุขภาพไตเป็นการป้องกันก่อนการเกิดโรค ซึ่งย่อมดีกว่าการรักษา
  3. โรคไตในระยะแรกมักไม่แสดงอาการผิดปกติ หลายคนจึงไม่ได้มาตรวจ และทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญในการรักษาตั้งแต่ระยะต้นๆ
  4. การรักษาโรคไตให้ดีตั้งแต่แรกสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ดีกว่าการรักษาเมื่อโรคเข้าสู่ระยะรุนแรงแล้ว การชะลอความเสื่อมของไตตั้งแต่ระยะต้น จะทำให้ความจำเป็นในการฟอกเลือดหรือบำบัดทดแทนไตเกิดขึ้นช้ากว่า
 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs