รู้ทันอันตรายโรคลมแดด

07 พฤศจิกายน 2559
ลมแดด-web1.jpgลมแดด-web2.jpgลมแดด-web3.jpg

สำหรับบางท่านที่อาจมีกิจกรรมต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เป็น “โรคลมแดด” ได้ ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการเกิดโรคลมแดด

Related Health Blogs