bih.button.backtotop.text

ดาวน์ซินโดรม ป้องกันได้ด้วยการตรวจ NIPT

ดาวน์ซินโดรมเป็นความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมที่พบได้มากที่สุด ส่งผลให้เด็กมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและมีพัฒนาการล่าช้า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าทารกทั่วโลกที่เกิดมาเป็นดาวน์ซินโดรมมี 1 คนใน 1,000 คน


การตรวจ NIPT คืออะไร

เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา สามารถหาความเสี่ยงในการเกิดดาวน์ซินโดรมและความผิดปกติของโครโมโซมอื่นที่สำคัญ
 

การตรวจ NIPT สามารถคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมใดได้บ้าง

 • กลุ่มอาการดาวน์ มีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง (Trisomy 21)
 • กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด มีโครโมโซมคู่ที่ 18 เกินมา 1 แท่ง (Trisomy 18)
 • กลุ่มอาการพาทัว  มีโครโมโซมคู่ที่ 13 เกินมา 1 แท่ง (Trisomy 13)
 • ความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมเพศและเพศของทารกในครรภ์ (Sex chromosome neuploidy)
 • ความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม (Microdeletions)
 • ความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคู่อื่นๆอีก 19 คู่ (Genome-wide aneuploidy detection)
 

การตรวจ NIPT ทำได้อย่างไร

โดยการเจาะเลือดและนำตัวอย่างเลือดของมารดามีทั้งดีเอ็นเอของจากรกและมารดาอยู่รวมกันมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอของรกในกระแสเลือดมารดา เพื่อหาความผิดปกติของโครโมโซม 21,18 หรือ 13

 

ใครบ้างที่ควรตรวจ NIPT

 • หญิงตั้งครรภ์ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 35  ปี ยิ่งมีอายุมากยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้น
 • ครอบครัวมีประวัติความผิดปกติของโครโมโซม 21,18 และ 13
 • เคยมีประวัติคลอดบุตรเป็นดาวน์ซินโดรม
 

ใครบ้างที่สามารถตรวจ NIPT ได้

 • มารดาที่มีอายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ตั้งครรภ์เดี่ยวหรือครรภ์แฝดสอง
 • ตั้งครรภ์ด้วยวิธีธรรมชาติหรือเด็กหลอดแก้วหรืออุ้มบุญ
 

ใครบ้างที่ไม่เหมาะสมกับการตรวจ NIPT

 • เป็นโรคมะเร็ง
 • ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
 • ได้รับเลือดภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
 • มีความผิดปกติของโครโมโซม
 • ผ่านการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์หรือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด
 

การตรวจ NIPT มีข้อดีอย่างไร

 • ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์ ไม่เสี่ยงต่อการแท้งบุตร
 • รวดเร็ว ทราบผลตรวจภายในระยะเวลา 5-14 วัน
 • แม่นยำ มีความแม่นยำในการตรวจโครโมโซมที่ผิดปกติและการตรวจหาเพศของทารกในครรภ์มากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์
 • ง่ายดาย ใช้ตัวอย่างเลือดจากมารดาเพียงเล็กน้อย


ศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจ NIPT โดยแพทย์ผู้ชำนาญและวิเคราะห์ผลตรวจโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ด้วยใช้การทดสอบของ IONA® by Premaitha, UK ซึ่งเป็นชุดการตรวจวินิจฉัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE-IVD


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs