bih.button.backtotop.text

ส่องมาตรการห้องผ่าตัดบำรุงราษฎร์ ปลอดเชื้อ แบบเข้มข้น

26 พฤษภาคม 2563
ส่องมาตรการห้องผ่าตัดบำรุงราษฎร์ ปลอดเชื้อ แบบเข้มข้น Infographic-(1).jpg

ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้พัฒนาคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับเรา บำรุงราษฎร์ได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ(Managing Infection Risk; MIR) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกาและแนวทางปฏิบัติระดับสากลอื่นๆ ผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ว่าห้องผ่าตัดบำรุงราษฎร์ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากเชื้อ
 
1-1200x800.jpg

ในกรณีที่ต้องผ่าตัดฉุกเฉิน ทีมห้องผ่าตัดมีความพร้อมและสามารถเตรียมทีมผ่าตัด พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัดได้ภายใน 30 นาที
 

การควบคุมป้องกันการติดเชื้อและความปลอดภัยในห้องผ่าตัดมีดังนี้

เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยรายอื่น หรือตัวผู้ป่วยเอง และรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์
 
2-1200x800.jpg
  • ควบคุมการ เข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่โดยต้องสแกนนิ้วมือหรือสแกนม่านตา ก่อนเข้าห้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดสะอาดสำหรับปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในห้องผ่าตัด
 
3-1200x800.jpg
  • แยกทางเข้า-ออกห้องผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อออกจากผู้ป่วยผ่าตัดทั่วไป
 
4-1200x800.jpg
  • เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเตียงเข็นผู้ป่วยทันทีหลังส่งผู้ป่วยเข้าสู่ห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
 
5-1200x800.jpg
  • ห้องผ่าตัดเป็นระบบ Positive Pressure Room ในแต่ละห้องมีระบบกรองอากาศ HEPA Filter และระบบอากาศหมุนเวียน มากกว่า 15 ครั้ง/ชั่วโมง
  • อุปกรณ์ภายในห้องผ่าตัด คลุมด้วยพลาสติกเพื่อลดการกระจายเชื้อบนผิวสัมผัสภายในห้องผ่าตัด
 
6-1200x800.jpg
  • เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดที่ถูกจัดเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรค
 
7-1200x800.jpg
  • ในกรณีผ่าตัดผู้ป่วยติดเชื้อ แพทย์และพยาบาลสวดชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE) หลังจากนั้นจึงเข้าห้องผ่าตัดเพื่อล้างมือก่อนสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อีกหนึ่งชั้น ก่อนเริ่มทำการผ่าตัด
  • เมื่อทำการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะคัดแยกอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดออกเป็น 2 ประเภท
1. อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เจ้าหน้าที่จะทิ้งลงที่ถังขยะติดเชื้อ
8-1200x800.jpg

2.อุปกรณ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ เจ้าหน้าที่จะเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้น พ่นยาสลายคราบเลือดที่เกิดการแข็งตัวก่อนนำเข้าไปใส่ในรถเข็นสกปรก
9-1200x800.jpg
 
10-1200x628.jpg
  • การทำความสะอาดห้องผ่าตัด แม่บ้านถอดพลาสติกที่คลุมเครื่องมือและผ้าปูเตียงเพื่อนำไปทิ้งที่ถังขยะติดเชื้อ ก่อนทำความสะอาดโดยเริ่มจากบริเวณที่สกปรกน้อยไปบริเวณที่สกปรกมาก หลังจากนั้นแม่บ้านจะทำความสะอาดเครื่องดมยาและเช็ดเตียงผู้ป่วยโดยเริ่มจากบริเวณที่สกปรกน้อยไปบริเวณที่สกปรกมาก เมื่อแม่บ้านทำความสะอาดเสร็จ จึงจะถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ห้องแต่งกาย
 
11-1200x800.jpg
  • เจ้าหน้าที่นำรถเข็นอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว ส่งไปทำความสะอาดที่แผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โดยใช้ลิฟต์สกปรกในการขนส่งอุปกรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs