bih.button.backtotop.text

ส่องมาตรการปลอดเชื้อ หากเกิดภาวะฉุกเฉิน ที่ห้อง ER บำรุงราษฎร์

ER-POSTER_A2_TH-1200-(1).jpg

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินแบบครบวงจร ทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพผู้ชำนาญการของเราพร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยขั้นตอนการทำงานที่ไร้รอยต่อและการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
 

ศูนย์ฉุกเฉิน

พรั่งพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน รวมถึงสถานที่และอุปกรณ์ห้องฉุกเฉินที่ทันสมัย รวมถึงบริการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพผู้ชำนาญการด้านเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ
 

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

1-1200x800.jpg
 
 • แพทย์เฉพาะทางฉุกเฉินและพยาบาลวิชาชีพผู้ผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง หากผู้ป่วยมีอาการขั้นวิกฤตจำเป็นต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (ECMO) เรามีบริการแพทย์เฉพาะทางไปกับรถพยาบาล
 • รถพยาบาลที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ครบครัน เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติและเครื่องปอดและหัวใจเทียม (ECMO) สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทุกสภาวะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยติดเชื้อ
2-1200x800.jpg
 • สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เรามีแคปซูลสำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 

การรักษาภายในห้องฉุกเฉิน

 • แยกพื้นที่ให้บริการระหว่าผู้ป่วยปกติกับผู้ป่วยติดเชื้อ
3-1200x800.jpg
 • พื้นที่ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป ให้การรักษาได้ทั้งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุ เช่น มีอาการป่วยกะทันหัน
4-1200x800.jpg
 • พื้นที่ให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ โดยให้การรักษาภายในห้องความดันลบ (Negative pressure) เพื่อแยกบริเวณการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยหนักอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
 • การทำความสะอาดบริเวณห้องฉุกเฉินอย่างถี่ถ้วนทุกจุด รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน
5-1200x800.jpg

(พื้นที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินปกติ)          (ภายในห้องความดันลบ : สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ)
 
 • ทำความสะอาดและเปลี่ยนผ้าเตียงผู้ป่วยทุกครั้งหลักเสร็จการรักษา
6-1200x800.jpg
 • ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งทันที
7-1200x800.jpg
 • ทำความสะอาดเตียงเข็นผู้ป่วย และภายในรถพยาบาลหลังใช้งานทันที
8-1200x800.jpg
 • บุคลากรในห้องฉุกเฉินทุกคนผ่านการอบรมและมีทักษะในการใส่และถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น ชุด PPE อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อ

Related Health Blogs