bih.button.backtotop.text

โรคตาในเด็ก เรื่องไม่เล็กของพ่อแม่

22 พฤษภาคม 2561

เรื่องเกี่ยวกับโรคตาในเด็กเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว หากพบความผิดปกติต้องรีบพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจตาอย่างละเอียดทันที

เรื่องเกี่ยวกับโรคตาในเด็กเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว หากพบความผิดปกติต้องรีบพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจตาอย่างละเอียดทันที

Related Health Blogs