bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์ เตรียมพร้อมรับโควิด-19 กับรายการ B Times

27 มีนาคม 2563

ร่วมพูดคุยถึงแนวทางรับมือโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันไปพร้อมๆ กับ ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ Senior Associate Chief Medical Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์


ร่วมพูดคุยถึงแนวทางรับมือโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันไปพร้อมๆ กับ ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ Senior Associate Chief Medical Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์

Related Health Blogs