bih.button.backtotop.text

ระวังโรคพิษสุนัขบ้า ...เป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย

30 มีนาคม 2561

พิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส "เรบีส์ ไวรัส" ติดต่อได้โดยถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด , ข่วน หรือแม้แต่เลีย

พษสนขบา-800x3728.jpg
 
พิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส "เรบีส์ ไวรัส" ติดต่อได้โดยถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด , ข่วน หรือแม้แต่เลีย ส่งผลให้มีอาการ คันรุนแรงบริเวณแผล เบื่ออาหาร กลัวแสงกลัวลม ลามไปจนถึงเป็นอัมพาต และเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นทางที่ดีเราควรเลี่ยงอย่าให้ถูกสุนัข หรือแมวกัด นอกจากนี้สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ ควรพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันไว้ก่อน


สถานที่ตั้ง

ศูนย์อายุรกรรม

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 และชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs