ประสบการณ์จริงที่บำรุงราษฎร์กับการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รับฟังประสบการณ์คนไข้หัวใจเต้นผิดจังหวะกับการรักษาที่เปลี่ยนชีวิต เริ่มจากอาการเหนื่อย ใจสั่น จนเกิดอาการใจสั่นมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่สามารถประกอบกิจกรรมหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติ จึงมาพบแพทย์และรับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีทางสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจและรับการรักษาด้วยการใช้สายสวนเพื่อจี้กล้ามเนื้อหัวใจ 

Related Health Blogs