การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (upper GI endoscopy)

เป็นเทคนิคพิเศษสำหรับการตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ซึ่งรวมถึงหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น

Related Health Blogs