DOCTOR & ROBOT ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัดโดยหุ่นยนต์

25 มกราคม 2561
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการจัดยาสำหรับผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 อีกทั้งได้ริเริ่มการใช้หุ่นยนต์ da Vinci ช่วยในการผ่าตัดตั้งแต่ปี 2559 และในปี 2561 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้นำ Mazor Xtm เทคโนโลยีแขนกลหุ่นยนต์กำหนดพิกัดมาช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังอีกด้วย   

Q: หุ่นยนต์สามารถผ่าตัดเองได้หรือไม่?
A: ไม่ได้ การผ่าตัดของ da Vinci และ Mazor Xtm คือการผ่าตัดที่มีศัลยแพทย์เป็นผู้ควบคุมและดูแลขั้นตอนทั้งหมด หุ่นยนต์ทำหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้การผ่าตัดนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

Q: หุ่นยนต์ da Vinci ทำงานอย่างไร?
A: สำหรับ da Vinci ที่สามารถผ่าตัดได้หลายอวัยวะนั้น หลังจากที่ศัลยแพทย์ได้วางแผนการผ่าตัดและวางยาสลบผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ศัลยแพทย์จะนำอุปกรณ์ของหุ่นยนต์เจาะเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยและจัดวางตำแหน่งของอุปกรณ์ให้เหมาะสม หลังจากนั้นศัลยแพทย์จะนั่งประจำที่เครื่องสั่งการ เพื่อทำการผ่าตัดผ่านจอภาพ 3 มิติที่มีความลึกและคมชัด โดยระบบจะถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนไหวจากมือศัลยแพทย์ไปยังแขนกลขนาดจิ๋วที่กำลังผ่าตัดอยู่ภายในร่างกายของผู้ป่วย โดยเลียนแบบการเคลื่อนไหวของศัลยแพทย์แบบเรียลไทม์ หลังการผ่าตัดศัลยแพทย์จะทำการปิดแผลที่เล็กและดูแลความเรียบร้อยขั้นสุดท้าย

Q: หุ่นยนต์ผ่าตัดกระดูกสันหลังทำงานอย่างไร?
A: Mazor Xtm จะใช้ซอฟแวร์ในการอ่านภาพจากเครื่องสแกน 3 มิติ เพื่อให้การผ่าตัดวางตำแหน่งสกรูได้อย่างแม่นยำ หลังจากที่ได้ภาพ 3 มิติของกระดูกสันหลังแล้ว ศัลยแพทย์ของจะวางแผนการผ่าตัดกระดูกสันหลังในซอฟแวร์ เมื่อเริ่มต้นการผ่าตัดหุ่นยนต์จะเชื่อมต่อกับผู้ป่วยโดยเครื่องมือที่ติดอยู่บนกระดูกสันหลัง แพทย์จะบังคับแขนของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวไปยังจุดที่ต้องการเริ่มต้นผ่าตัดและปรับตำแหน่งแขนหุ่นยนต์ให้ตรงกับจุดที่ต้องการใส่สกรู แขนที่นิ่งของหุ่นยนต์ทำให้ศัลยแพทย์สามารถใส่สกรูในตำแหน่งที่แม่นยำสูงได้

Q: หุ่นยนต์สามารถผ่าตัดเส้นประสาทในกระดูกสันหลังที่มีความซับซ้อนได้หรือ?
A: การผ่าตัดเพื่อคลายการกดทับเส้นประสาทนั้นศัลยแพทย์จะผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ แขนกลหุ่นยนต์ไม่มีความเกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้แต่อย่างใด

Q: ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น มีอะไรบ้าง?
A: การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด มีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเดียวกับการผ่าตัดแบบอื่นๆ ส่วนภาวะแทรกซ้อนนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย โรค และระดับความรุนแรงของโรค ทั้งนี้ การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดไม่ได้เหมาะกับผู้ป่วยทุกราย แพทย์จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและอธิบายถึงความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์ (หุ่นยนต์ da Vinci ช่วยผ่าตัด)
เวลาทำการ: ทุกวัน 07.00-20.00 น.
สถานที่: อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16 เคาน์เตอร์ B 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์: 02 011 5999

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ (หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง)
เวลาทำการ: ทุกวัน 08.00-20.00 น.
สถานที่: อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์: 02 011 3077,02 011 3078,02 011 3079

Related Health Blogs