หมอเด็ก vs เด็กของหมอ

15 มกราคม 2561
ไม่ต้องรอดูแลสุขภาพลูกในเชิงรักษาอย่างเดียว เพราะสุขภาพของเด็กย่อมต้องการการดูแลเชิงป้องกัน ไม่ต่างไปจากวัยอื่นๆ 
 

ทำไมจึงควรไปหาหมอเด็ก

การพาเด็กมาพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพจะช่วยให้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะของเด็กได้อย่างทันท่วงที
เพราะยังมีโรคอีกมากที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวให้กับเด็กได้ 

โดยพ่อแม่สามารถพาเด็กๆ มาตรวจ หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาลูกได้ที่ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่เน้นให้บริการตรวจสุขภาพเด็กตั้งแต่อายุ 5 ถึง 15 ปี ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจประเมินและรักษาเด็กน้ำหนักเกินมาตรฐาน ไปจนถึงตรวจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กว่าเหมาะสมตามวัยหรือไม่ เพื่อป้องกันความผิดปกติและความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก พวกเขาจะได้เติบโตอย่างสมวัย สดใส และแข็งแรง
 

หมอเด็กตรวจอะไรบ้าง

  • ตรวจตา (Eye Exam Screening) เด็กยุคปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสายตามากขึ้นเนื่องจากทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาในระยะใกล้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น การเล่นคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน ปัญหาสายตาบางอย่างไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น สายตาเอียง และโรคสายตาขี้เกียจ ซึ่งส่งผลเสียต่อการมองเห็นตั้งแต่อายุยังน้อย ไปจนถึงอาจเกิดผลเสียถาวร หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ
  • ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) ไตทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกาย และปรับความสมดุลของภาวะกรด-ด่างในร่างกาย การตรวจปัสสาวะขั้นพื้นฐานสามารถบอกสภาวะการทำงานของไตได้
  • ตรวจเลือด (CBC) เป็นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว หากเด็กมีภาวะซีดและการตรวจเลือดให้ข้อมูลที่สนับสนุนภาวะนี้  เราจะมาดูถึงสาเหตุของการเกิด ซึ่งภาวะซีดส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุทางโภชนาการ และสาเหตุรองลงมาคือ ภาวะซีดที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ 
  • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, Free T4) การตรวจเลือดเพื่อวัดระดับไทรอยด์ฮอร์โมน ในกรณีที่เด็กมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ อาจส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการช้าและมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) โรคไตบางชนิดจะไม่มีอาการบอกล่วงหน้า ดังนั้นการตรวจการทำงานของไตเป็นการบ่งบอกสภาวะการทำงานของไตว่ายังทำงานได้ปกติหรือไม่
  • ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (Non-FBG) เพื่อบอกถึงระดับน้ำตาลในเลือด และแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน
  • ตรวจการทำงานของตับ (ALT/SGPT, AST/SGOT) ตับมีหน้าที่ต่างๆมากมาย ตั้งแต่การสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ไปจนถึงทำหน้าที่ซ่อมแซม และทำลายของเสียหรือสารพิษในร่างกาย การตรวจการทำงานของตับทำให้รู้ว่าตับยังทำงานได้ปกติหรือไม่
นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีบริการการตรวจเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจระดับวิตามินดี และการตรวจระดับธาตุเหล็ก ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ หรือตามคำแนะนำของแพทย์ 
  • การตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D) เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป เด็กเล่นอยู่ในบ้านมากกว่าเล่นนอกบ้าน ทำให้เด็กมีระดับวิตามินดีไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็นตัวเสริมสร้างให้กระดูกและฟันแข็งแรง
  • การตรวจระดับธาตุเหล็ก (iron และ TIBC) เด็กในช่วงที่เจริญเติบโตเร็ว เช่น ช่วงวัยรุ่น ร่างกายต้องการธาตุเหล็กมาก หากกินอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอแก่ความต้องการ ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตระดับสติปัญญา สมาธิ และความจำของเด็กได้

Related Health Blogs