กายภาพบำบัดผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

22 มกราคม 2558
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจก่อนและหลังผ่าตัด ระยะรักษาตัวในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ คือกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้ดี สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด จากการนอนเป็นเวลานาน อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้ป่วย มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้อง สามารถกับมาทำกิจวัตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

Related Health Blogs