bih.button.backtotop.text

ข่าวสารบำรุงราษฎร์ 2014

33 ปี รพ.บำรุงราษฎร์ ร่วมส่งเสริม สุขภาพดีสู่สังคมไทย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสังคม เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ แพทย์ พยาบาลและพนักงาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ ชุมชนนิคม มักกะสัน เขตราชเทวี บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่เด็กและครูของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนิคมมักกะสัน การจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยง อาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังมอบถังขยะให้กับตัวแทนชุมชน เพื่อส่งเสริมการคัด แยกขยะที่ถูกวิธี พร้อมหน่วย “อาสาบำรุงราษฎร์” ออกแนะนำสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับทุกครอบครัว

รพ. บำรุงราษฎร์ คว้ารางวัลองค์กรยอดเยี่ยม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้า รับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556 ซึ่งจัด โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะที่โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ องค์กรธุรกิจที่มีนโยบายช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง โดยรับรางวัลจากท่านทูต คริสตี เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (ซ้ายสุด) และ มร. ดาเรน บัคลีย์ รองประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ขวาสุด)

บทเพลงแห่งหัวใจ “ให้หัวใจ...นำทาง ครั้งที่ 3”

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ครูโรจน์และ The Professional by Kru Rodj ร่วมจัดการแสดงขับร้องเพลงการกุศล “ให้หัวใจ... นำทาง ครั้งที่ 3” เพื่อนำเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ “รักษ์ใจไทย” ของมูลนิธิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อย โอกาส เมื่อ 21 ธ.ค. 2556 ณ โถงรับรอง อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดย ทีมนักร้องรับเชิญ คุณชัย โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา ของโรงพยาบาลฯ ร่วมขับขานบทเพลงประสานเสียงในเทศกาลแห่งความสุข นำทีม โดย ครูโรจน์ รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ และ The Professional by Kru Rodj ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
 

มอบของขวัญจากหัวใจกับ “บำรุงราษฎร์ รักษ์ใจไทย” ช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

โครงการ “รักษ์ใจไทย” เป็นโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ผู้ด้อยโอกาส ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่ฐานะยากจน รวมถึงเด็กที่อยู่ตามชนบท ที่ห่างไกลความเจริญ และป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ให้ได้รับการผ่าตัดตามอาการและความ เหมาะสม ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 นี้มีผู้ป่วยได้รับ การผ่าตัดไปแล้ว 681 ราย แต่ละรายมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดโดยเฉลี่ย 550,000 บาท

ผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “รักษ์ใจไทย” ได้โดยสั่งจ่ายเช็ค ในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” หรือโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0 2667 2031 หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2667 1398

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับ ที่ 524 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 227) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4030002447 เลขอนุญาตที่ ต.119/2533 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินเพื่อหักเป็นค่าลดหย่อนภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาได้

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs