bih.button.backtotop.text

ข่าวสารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

อบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ครั้งที่ 5

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ร่วมกับโรงพยาบาล เซนต์ แอนนา ประเทศเยอรมนี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการจัดในประเทศไทยต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 5 โดย นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังและ นพ.สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เป็นผู้นำการอบรม พร้อมด้วย มร.แมค แบนเนอร์ ที่ปรึกษาด้านบริหาร และศัลยแพทย์กระดูกสันหลังจากทั่วโลกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ร่วมเปิดงานห้องปฏิบัติการสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจ 

ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แถลงข่าวเปิดห้องปฏิบัติการสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจ (EP Lab) หนึ่งในวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูงด้านการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจ ร่วมงาน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

รพ. บำรุงราษฎร์ เปิดศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง 

มร.เดนนิส บราวน์ Corporate CEO พญ. จิตรา อนุราษฎร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์อาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมเปิดศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Training Center) สำหรับฝึกอบรมพยาบาลเพื่อให้เกิดความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยในทุกขั้นตอน และบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่นำหุ่นผู้ป่วยจำลองนี้มาใช้ โดยจำลองให้เหมือนผู้ป่วยจริง ๆ สามารถแสดงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งปกติและผิดปกติจนถึงขั้นวิกฤติผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 60 สถานการณ์หลัก อาทิ มีชีพจร เสียงหัวใจ เสียงปอด เหงื่อไหล น้ำตาไหล สั่น ชัก อาการเขียวที่ปลายเล็บมือเล็บเท้า ซึ่งช่วยให้พยาบาลที่เข้าอบรมได้รับการฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วยและการแก้ไขปัญหาเหมือนกับการดูแลผู้ป่วยจริง ๆ


น้องแตงโม อายุเพียง 1.9 ปี จากสุราษฎร์ธานี หนึ่งในผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจากจำนวน 28 รายที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วในปี 2557 นี้ หลังจากที่ต้องรอคอยมานาน โดยโครงการ “รักษ์ใจไทย” ของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ได้ช่วยเหลือผ่าตัดให้นอ้ งแตงโมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนหายเปน็ ปกติ และกลับไปใชชี้วิตกับครอบครัวและ เพื่อน ๆ ได้ ซึ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โครงการฯ ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้ว 689 ราย (ตัวเลขถึง 31 ก.ค. 2557)


ผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “รักษ์ใจไทย” ได้โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0 2667 2031 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2667 1398

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs