bih.button.backtotop.text

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

24 ธันวาคม 2563

ในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอร่วมส่งความปรารถนาดีแด่ท่าน และครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป บำรุงราษฎร์ 2564 ปีใหม่ แต่ตรึงราคาเดิม!


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2564 ปีใหม่ แต่ราคาเดิม!

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และ บริษัทในเครือทั้งหมดขอสัญญาว่าจะไม่ทำการปรับราคาค่ารักษาพยาบาลและค่าธรรมเนียมแพทย์ทั้งหมด ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs