bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2564 ปีใหม่ แต่ราคาเดิม!

24 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และ บริษัทในเครือทั้งหมดขอสัญญาว่าจะไม่ทำการปรับราคาค่ารักษาพยาบาลและค่าธรรมเนียมแพทย์ทั้งหมด ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

AW-Poster-Price-Freeze-A2_TH.jpg
 


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  2564 ปีใหม่ แต่ราคาเดิม!
มาตรการตรึงค่ารักษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปี 2564

 
ผลกระทบรุนแรงยิ่งของโควิด -19 ทั้งต่อคนไทยและชาวต่างชาติในไทยทุกคนทั่วประเทศทำให้เรามุ่งมั่นตั้งใจทำเรื่องต่อไปนี้ เพราะเราตระหนักว่า นี่คือช่วงเวลาแห่งความท้าทาย 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และ บริษัทในเครือทั้งหมดขอสัญญาว่าจะไม่ทำการปรับราคาค่ารักษาพยาบาลและค่าธรรมเนียมแพทย์ทั้งหมด ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับทุกท่านที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวมถึงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์, เอสเพอรานซ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางมะเร็ง และที่ร้านขายยา ไอคอนิค ฟาร์มาซี  

เราให้คำมั่นสำหรับปี 2564 นี้เพื่อแสดงความขอบคุณผู้ป่วยของบำรุงราษฎร์ทุกท่าน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเรามาตลอด 40 ปี เราสัญญาว่าจะให้การดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและด้วยคุณภาพ มาตรฐานบำรุงราษฎร์ต่อไปแก่คุณ อย่างที่ผู้คนทั่วไทยและทั่วโลกรู้จักเรา
 
นอกจากเรื่องการตรึงราคานี้แล้ว เรายินดีที่จะแจ้งว่าบำรุงราษฎร์มีโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แพ็กเกจตรวจสุขภาพคุณภาพสูง, การเลือกซื้อแพ็กเกจผ่านออนไลน์, แพ็กเกจการผ่าตัดราคาเดียว, ส่วนลดห้องพักผู้ป่วย, แพ็กเกจผ่าตัดตาด้วยเลเซอร์ Relex Smile และแพ็กเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย คำมั่นนี้ยังรวมถึงบริการของศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว และศูนย์การได้ยินและการทรงตัว ที่เปิดใหม่อีกด้วย 


โทรนัดหมายหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
โทร +66 2066 8888
อีเมล์: [email protected]
 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง