bih.button.backtotop.text

รู้และเข้าใจความโศกเศร้าจากการสูญเสีย

02 ธันวาคม 2559

ความรู้สึกเศร้าที่เกิดจากความสูญเสียถือเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์ เราอยู่ในสังคม ดังนั้นความผูกพันจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ฉะนั้นการแยกจากกัน จึงเป็นสาเหตุที่นำมาสู่ความโศกเศร้าและความหดหู่ใจในที่สุด

ความโศกเศร้าจากการสูญเสีย InfographicInfographic-web-2.jpg

ความรู้สึกเศร้าที่เกิดจากความสูญเสียถือเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์ เราอยู่ในสังคม ดังนั้นความผูกพันจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ฉะนั้นการแยกจากกัน จึงเป็นสาเหตุที่นำมาสู่ความโศกเศร้าและความหดหู่ใจในที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs