bih.button.backtotop.text

Suthichai Live ตอน : ถอดรหัสความสำเร็จของการก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเวทีโลก รพ.บำรุงราษฎร์

สนทนากับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ "ถอดรหัสความสำเร็จของการก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเวทีโลก รพ.บำรุงราษฎร์" โดย ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สนทนากับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ "ถอดรหัสความสำเร็จของการก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเวทีโลก รพ.บำรุงราษฎร์" โดย ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Related Health Blogs