รู้เท่าทัน เพื่อพิชิต COVID-19

มาร่วมติดตามสาระความรู้ดีๆ สู้ COVID-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน กับ ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ Senoir Associate Chief Medical Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ที่นี่รู้เท่าทัน เพื่อพิชิต COVID-19
 

เชื้อ COVID-19 จากละอองฝอย (Droplet) จะอยู่ที่ไหนได้บ้าง ฆ่าเชื้อได้อย่างไร?

เชื้อ COVID-19 หลังจากที่เป็น Droplet ออกจากน้ำมูกน้ำลายของเราอยู่ในบนพื้นผิว ถ้าเราไปสัมผัสพื้นผิว เราล้างมือด้วยสบู่และ 70% แอลกอฮอล์ ก็สามารถฆ่าเชื้อได้ ถ้าในบ้านเรือนของเราด้วยน้ำยาธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นน้ำสบู่ แฟ้บ ผงซักฟอกต่างๆสามารถฆ่าเชื้อได้ ถ้าในโรงพยาบาลเราก็จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อของโรงพยาบาลเช็ดตามพื้นผิวตามมาตรการต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ เช่น โถงลิฟท์ ในห้องพักผู้ป่วย ในห้องผ่าตัดและอื่นๆ


หากสงสัย ว่าตัวเองติดเชื้อ ต้องทำอย่างไร?

ท่านที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อโดยส่วนใหญ่เราจะซักถึงความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นโรค COVID-19 แนะนำ 14 วันแรก ท่านสังเกตอาการ แยกตัวออกมาจากกลุ่มชนหรือครอบครัว หรือคนที่ท่านรักเป็นเวลา14 วัน อาการที่จะเริ่มมีคือไข้ ไอแห้งๆ หอบ ลิ้นอาจจะไม่ได้รับรสอาหาร ผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจจะมีอาการอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
 

Related Health Blogs