bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์ สร้างชื่อเสียงให้สาธารณสุขไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของไทย 3 ปีซ้อน โดย Newsweek

04 มีนาคม 2566

เมื่อ 1 มีนาคม 2566 (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) นิตยสาร Newsweek ได้ประกาศผลการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566 (World's Best Hospitals 2023) จำนวน 250 อันดับ ผ่านทาง www.newsweek.com

เมื่อ 1 มีนาคม 2566 (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) นิตยสาร Newsweek ได้ประกาศผลการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566 (World's Best Hospitals 2023) จำนวน 250 อันดับ ผ่านทาง www.newsweek.com โดยบำรุงราษฎร์ ได้รับการจัดอันให้เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย (World's Best Hospitals 2023 - Thailand)  ด้วยคะแนน 93.00% จากโรงพยาบาลในประเทศ 30 แห่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และติดอันดับที่ 182 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งบำรุงราษฎร์ยังเป็นโรงพยาบาลของไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 250 แรกของโลกในครั้งนี้ด้วย

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพระหว่างประเทศได้พิจารณาจัดอันดับจากเกณฑ์ที่สำคัญ  4 ด้าน คือ 1) การสำรวจออนไลน์จากแพทย์, ผู้บริหารโรงพยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ รวมกว่า 80,000 ราย จากโรงพยาบาล 2,300 แห่ง ใน 28 ประเทศ 2) ข้อมูลจากประสบการณ์ผู้ป่วย ได้แก่ ความพึงพอใจทั่วไป การแนะนำบอกต่อ ความพึงพอใจต่อการรักษาพยาบาล 3) ดัชนีคุณภาพของโรงพยาบาล ได้แก่ ข้อมูลคุณภาพการดูแลรักษาเฉพาะทาง ความปลอดภัยของผู้ป่วย มาตรการด้านสุขอนามัย และอัตราส่วนของแพทย์หรือพยาบาลต่อผู้ป่วย และ 4) Patient Reported Outcome Measures (PROMs) นับเป็นครั้งแรกที่มีการใช้แบบประเมินผลลัพธ์ด้านการรักษาของผู้ป่วยเข้ามาใช้ในขั้นตอนของการพิจารณาจัดอันดับด้วย โดยผลการสำรวจจัดทำโดย Newsweek ซึ่งเป็นนิตยสารและเว็บไซต์ข่าวชั้นนำ ร่วมกับ Statista บริษัทสำรวจวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคเชิงลึกที่น่าเชื่อถือระดับโลกของประเทศเยอรมัน โดยทำการสำรวจข้อมูลระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวในฐานะตัวแทนทีมแพทย์และผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ว่า พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากสำหรับการประกาศการจัดอันดับที่สำคัญระดับโลกของปี 2566 นี้ และยังเป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้ประเทศไทยได้มีชื่อเสียงด้านสาธารณสุขในระดับโลกอีกครั้ง รวมถึงเป็นการตอกย้ำในศักยภาพของการเป็น Medical Hub และ Medical and Wellness Destination ของประเทศอีกด้วย จึงขอมอบคำชื่นชมในระดับโลกครั้งนี้ให้แก่แพทย์ ทัตนแพทย์ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทุกคน ที่ทุ่มเท เสียสละ และทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริบาลผู้ป่วยเป็นอย่าง
ดีที่สุด และที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้ป่วยทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ที่กรุณามอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของบำรุงราษฎร์เป็นอย่างดีเสมอมา

 
ภญ-อาทรตน-จารกจพพฒน-CEO-รพ-บำรงราษฎร.jpg


การจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกของ Newsweek  ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2562 ซึ่งนอกจากเป็นการเผยแพร่ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลแต่ละแห่งในด้านการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมแล้ว ยังเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดอันดับนั้นเป็นสถาบันที่มีคุณภาพมาตรฐานในด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิ มีความสม่ำเสมอในการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ และการมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย ตลอดจนการรักษาและการศึกษาวิจัยใหม่ๆ และที่สำคัญที่สุดในบรรดาโรงพยาบาลทั้งหมดในโลก มีเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของการจัดอันดับนี้

บำรงราษฎร-1.JPG

บำรงราษฎร-2.jpg

บำรงราษฎร-3.jpg

บำรงราษฎร-4.jpg

บำรงราษฎร-6.jpg
    Scroll for more