bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชูนวัตกรรม ขับเคลื่อน Healthcare ไทย

23 กันยายน 2563

โลกหลังโควิด-19” ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ชมเทปสัมภาษณ์ รายการ ‘New Norm is Now โลกวันนี้ ธุรกิจเพื่อพรุ่งนี้’ ผ่านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร - คุณนภัส เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 
โลกหลังโควิด-19” ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ชมเทปสัมภาษณ์ รายการ ‘New Norm is Now โลกวันนี้ ธุรกิจเพื่อพรุ่งนี้’ โดยกรุงเทพธุรกิจ ถ่ายทอดมุมมองการทำธุรกิจผ่านวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ทั้งแนวทางในการรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้ธุรกิจพบทางรอด ผ่านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร - คุณนภัส เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
    Scroll for more