bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดโมเดอร์นา ให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวาง ในโอกาสครบรอบ 42 ปีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

22 กันยายน 2565

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ มอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดโมเดอร์นา จำนวน 10,000 โดส สำหรับฉีดกระตุ้นให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางบางขวาง


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และในโอกาสที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ครบรอบ 42 ปี ในวันที่ 17 กันยายน เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ มอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดโมเดอร์นา จำนวน 10,000 โดส สำหรับฉีดกระตุ้นให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางบางขวางเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำให้ทั่วถึง โดยมีคุณยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำชมการแสดงดนตรี และโครงการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังอีกด้วย
 
    Scroll for more