bih.button.backtotop.text

ประกาศความคืบหน้า การจองวัคซีนทางเลือก บำรุงราษฎร์

05 กรกฎาคม 2564

สืบเนื่องจากมีสายเข้ามายัง call center ของรพ. เป็นจำนวนมาก เพื่อสอบถามเรื่องวัคซีนทางเลือก ที่ยังรอความชัดเจนในหลายด้าน จึงขอความร่วมมือมายังท่าน สงวนช่องทาง call center นี้ไว้สำหรับการนัดหมายผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพบแพทย์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูล infographic เกี่ยวกับวัคซีนทางเลือกที่แนบมานี้ เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยสูงสุดในการเลือกรับวัคซีน

BH_vaccine.jpg
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg
 
    Scroll for more