bih.button.backtotop.text

จองวัคซีนทางเลือก Moderna ผ่าน Bumrungrad Application สะดวก ปลอดภัย รับฟรีประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

29 สิงหาคม 2564

จองวัคซีนทางเลือก Moderna Generation 1 Lot 2 กับบำรุงราษฎร์ สะดวก ปลอดภัย รับฟรีประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19และดูประวัติการฉีดวัคซีนได้

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบความห่วงใยในสุขภาพของท่านและลูกหลานของท่าน เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna Generation 1 Lot 2 สะดวก ปลอดภัย รับสิทธิประโยชน์เอ็กซ์คลูซีฟ รับฟรีประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 และดูประวัติการฉีดวัคซีนได้
 

Layout-Moderna-Lot2_Landing-Page-1200x628-TH-2-(1).jpg

ฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna กับบำรุงราษฎร์ “สะดวก ปลอดภัย”

วัคซีนทางเลือก Moderna Generation 1 Lot 2 เปิดให้จองสิทธิ์ในราคา เข็มละ 1,650 บาท เนื่องด้วยวัคซีนมีจำนวนจำกัด จึงกำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ โดยสามารถโอนสิทธิ์ในการจองวัคซีนให้ผู้อื่นได้  แต่ไม่อนุญาตให้ทำการขายช่วงให้กับผู้อื่น

ข้อดีของการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด
 • ฉีดโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญการในการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ
 • กรณีที่ผู้ฉีดวัคซีนเป็นเด็กอายุ 12-17 ปี จะอยู่ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางเด็ก และมีการแยกพื้นที่ฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วน*
   
ทั้งนี้ วัคซีนทางเลือก Moderna Generation 1 Lot 2 เป็นวัคซีนที่จัดสรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม กำหนดการส่งมอบวัคซีนทางเลือก Moderna Generation 1 Lot 2 ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดีทางโรงพยาบาลฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยรับมอบวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565
Layout-Moderna-Lot2_CTA-Moderna-450x200-TH-(3).png

 

Layout-Moderna-Lot2_Landing-Page-1200x628-TH-3-(2).jpg

ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์นี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับ กรุงเทพประกันภัย มอบสิทธิพิเศษประกันภัยวัคซีนโควิด-19 สำหรับลูกค้าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยเฉพาะ
 • คุ้มครอง: อาการโคม่าจากการแพ้วัคซีน มูลค่า 100,000 บาท
 • เพิ่มเติมพิเศษ: เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน รับเงินปลอบขวัญ 10,000 บาท
 • ระยะเวลาคุ้มครอง: 60 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง
*เฉพาะลูกค้าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับสิทธิ์เพิ่มอีก 100,000 บาท คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 จากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน*

วิธีการรับสิทธิ์ฟรีประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19
 1. ดาวน์โหลด Bumrungrad Application หรืออัพเดท Application ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
 2. Log-in ลงทะเบียนข้อมูลของท่านให้สมบูรณ์ โดยการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือโซเชี่ยลมีเดีย
 3. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะพบเมนูรับสิทธิ์ฟรีประกันภัยบน Application
ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์นี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564
 
Layout-Moderna-Lot2_CTA-App-450x200-TH.png

Layout-Moderna-Lot2_Landing-Page-1200x628-TH-5.jpg


Layout-Moderna-Lot2_Landing-Page-1200x628-TH-4-(1).jpg


เข้าถึงข้อมูลการฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวก ผ่านเมนู My Vaccination Records

หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ลงทะเบียนยืนยันตัวตน และรับการฉีดควัคซีนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าดูประวัติการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้อย่างสะดวก เพียงไปที่ 1. เมนู Account 2. เมนู My Vaccination Records จากนั้นจะปรากฎรายการฉีดวัคซีนของท่าน ซึ่งสามารถดูได้ทั้งประวัติการฉีดวัคซีนล่าสุด รวมทั้งประวัติการฉีดวัคซีนย้อนหลังที่ผ่านมาได้

Layout-Moderna-Lot2_CTA-Vaccination-Record-450x200-TH.png

Layout-Moderna-Lot2_Landing-Page-Element-1-TH-(1).jpg

 

ขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก Moderna
 

  Scroll for more