bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์ใส่ใจสุขอนามัยของสาธารณสุขชุมชน มอบรองเท้าบูทยาง ที่ อบต. บางน้ำผึ้ง

05 มกราคม 2566

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบรองเท้าบูทยาง จำนวน 16 กล่อง 192 คู่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์กู้ชีพ รวม 8 แห่ง ในพื้นที่บางกระเจ้า


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบรองเท้าบูทยาง จำนวน 16 กล่อง 192 คู่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์กู้ชีพ รวม 8 แห่ง ในพื้นที่บางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสายชล แสงแดงชาติ ผอ. รพ. สต. บางยอ และ นายสมบูรณ์ สุวรรณเทวะคุปต์ ผอ. รพ. สต. บางน้ำผึ้ง เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งการทำงานด้านสาธารณสุข “รองเท้า” เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องมีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ทั้งในพื้นที่ของสถานพยาบาลเอง และการออกพื้นที่พบปะดูแลประชาชนตามบ้านเรือน เนื่องจากรองเท้าบูทจะช่วยป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้งานบริการมีความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการ ณ ที่ทำการ อบต. บางน้ำผึ้ง ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
    Scroll for more