bih.button.backtotop.text

60 Second Service ตอบรับเทรนด์ New Normal

12 พฤษภาคม 2563

เปิดตัวบริการใหม่ “60 Second Service” เพื่อให้บริการขั้นพื้นฐานจบกระบวนการภายในเวลาเพียง 60 วินาที เช่น การฉีดวัคซีน รับยา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย สะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด

60-second-service-TH-without-QR.jpg


Flu Shot at the 60 Second Service Clinic
สะดวก รวดเร็ว เสร็จในขั้นตอนเดียว 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคา 950บาท (1เมษายน -31กรกฎาคม 2563)
ราคานี้เฉพาะรับบริการที่ 60 Second Service Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
*แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

อ่านรายละเอียดแพ็กแกจ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ คลิก