bih.button.backtotop.text

รพ.บำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

16 กันยายน 2554

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554” ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554” ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยโรงพยาบาลฯ ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการจัดระบบแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแก่พนักงานที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีพนักงานกว่า 3,500 คน ที่ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่าหนึ่งล้านรายในแต่ละปี

บุคคลในภาพ – มร.แมค แบนเนอร์ (กลาง) ผู้อำนวยการด้านบริหาร, คุณพิบูลย์ ธาระพุทธิ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมตัวแทนของพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 

 

    Scroll for more