โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา

โรคเกยวกบจอประสาทตา-1200.jpg

 

ศูนย์จักษุ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

 
IMG
IMG
IMG
 
 

Rating Score: of 10, Total Vote: