ศ.นพ. ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ฝรั่งเศส, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2510
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2515
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2519
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538
การศึกษาหลังปริญญา
- สาขาวิชาเกี่ยวกับโรคปอด, University of Cincinnati College of Medicine, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2534-2537
- Fellow of American College of Physicians (FACP), 2523
- Fellow of American College of Chest Physicians (FCCP), 2523
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยซินซิเนติ,โอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมากเป็นเวลา 28 ปี ที่มหาวิทยาลัยแพทย์เมืองซินซินติ สหรัฐอเมริกา มีความสนใจพิเศษในโรคทางเดินหายใจทุกชนิด โดยเฉพาะมะเร็งของปอด, วัณโรค, โรคถุงลมโป่งพอง, หืด, โรคนอนกรนและนอนลำบาก, ผู้ป่วยหนักในไอซียู, การส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยโรค, การรักษาด้วยแสงเลเซอร์, รักษาด้วยการใส่แร่ในหลอดลม, การใส่สะเต็นและการปลูกถ่ายปอด
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon213:30 - 17:3013:3017:30Medical Clinics (BIC 15A)
Tue313:30 - 17:3013:3017:30Medical Clinics (BIC 15A)
Wed413:30 - 17:3013:3017:30Medical Clinics (BIC 15A)
Thu513:30 - 17:3013:3017:30Medical Clinics (BIC 15A)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)

Article by this doctor