bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ท้องผูกตั้งแต่จำความได้ แต่สามารถรักษาได้ด้วยการฝึกเบ่ง (Biofeedback)

คุณเจนณิสตา มีอาการท้องผูกตั้งแต่จำความได้ แต่คิดว่าเป็นเรื่องปกติ จึงซื้อยาระบายมาโดยตลอด แท้จริงผู้ป่วยมีภาวะ Dyssynergic defecation ซึ่งเกิดจากภาวะหูรูดทวารหนักทำงานไม่สัมพันธ์กับการสั่งการ ส่งผลให้มีอาการท้องผูกเรื้อรัง ซึ่งรักษาได้โดยการฝึกเบ่งให้ถูกวิธี

อ่านเพิ่มเติม

ทำความรู้จักกับโรคทางพันธุกรรรมที่ถ่ายทอดสู่ลูกได้

ในแต่ละปี มีผู้ป่วยจำนวนมากมายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง รวมถึงโรคหายากอื่นๆ โรคเหล่านี้อาจเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่บางครั้งพ่อแม่ไม่มีอาการ แต่มียีนผิดปกติแฝงอยู่ในร่างกายและเป็น “พาหะ” ถ่ายทอดไปยังลูก ทำให้ลูกสามารถเป็นโรคได้

อ่านเพิ่มเติม

โรคพันธุกรรมของกล้ามเนื้อ หนึ่งในโรคที่เกิดจากพันธุกรรม

ในการศึกษาวิจัยพบว่าคนประมาณ 22 คนใน 100,000 คนทั่วโลกเป็นโรคกล้ามเนื้อที่มาจากพันธุกรรม ถึงแม้เป็นโรคที่หายากแต่หากนับจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกก็ถือว่าไม่น้อยเลย โรคพันธุกรรมของกล้ามเนื้อมีหลากหลายชนิด หลายร้อยโรค โดยแบ่งออกได้ เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆคือ กล้ามเนื้อเสื่อม (muscular dystrophy) กล้ามเนื้อผิดปกติแต่กำเนิด (congenital myopathy) กล้ามเนื้อผิดปกติจากเมแทบอลิซึม (metabolic myopathy) และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

ลดความเสี่ยงในการผ่าตัดสมองด้วยเทคโนโลยีนำวิถี (neuro navigator)

สมองเป็นอวัยวะสำคัญและมีความซับซ้อนมากที่สุดในร่างกาย ดังนั้นการผ่าตัดสมองจึงเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน และมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บต่ออวัยวะที่สำคัญในสมอง ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีนำวิถี (neuro navigator) ที่ช่วยให้การผ่าตัดสมองเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดได้จากบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม

รักษาโรคลิ้นหัวใจไตรคัสปิดรั่วโดยไม่ต้องผ่าตัด

โรคลิ้นหัวใจรั่วคือภาวะที่ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท ส่งผลทำให้เลือดไหลย้อนกลับทาง ซึ่งภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับลิ้นหัวใจทั้ง 4 ลิ้น ลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid valve) เป็นลิ้นหัวใจขวาที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวาและห้องล่างขวา มีหน้าที่ช่วยให้เลือดไหลจากหัวใจห้องบนขวาไปยังห้องล่างขวาและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ

อ่านเพิ่มเติม

ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิด

ฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยด์ซึ่งมีตำแหน่งอยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอ มีบทบาทในการควบคุมเมแทบอลิซึมของร่างกาย และในเด็กมีความสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาของสมอง

อ่านเพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้

การป้องกันเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุด และควรป้องกันก่อนการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง คือ ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดเกิดการตีบ อุดตัน หรือแตก เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ หรือขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ใครบ้างเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมีหลายสาเหตุ แบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้ และปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้มักมีสาเหตุจากสุขภาพโดยรวมและรูปแบบการดำเนินชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดสมองอันตราย!ถึงชีวิต

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยก็เช่นกันโดยปี 2566 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองถึง 349,126 ราย

อ่านเพิ่มเติม