bih.button.backtotop.text

รพ. บำรุงราษฎร์มอบรถนั่งเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงเรียน

26 มีนาคม 2555

มร. แมค แบนเนอร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบรถนั่งเข็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ที่ยังมีคุณภาพการใช้งานได้ดี ให้แก่ มร. ไซมอน เลสลี (ที่ 3 จากซ้าย) ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย (NIST) สำหรับให้โรงเรียนนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป โดยการบริจาคนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สุขภาพดี สังคมดี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 มร. แมค แบนเนอร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบรถนั่งเข็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ที่ยังมีคุณภาพการใช้งานได้ดี ให้แก่ มร. ไซมอน เลสลี (ที่ 3 จากซ้าย) ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย (NIST) สำหรับให้โรงเรียนนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป โดยการบริจาคนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สุขภาพดี สังคมดี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
    Scroll for more